• Archief BDU Media

Openstelling Amersfoortseweg voor verkeer pas in februari

NIJKERK De tunnel onder de Amersfoortseweg wordt niet eind november opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, maar pas half februari, meldt de gemeente Nijkerk.

Op dit moment is er een omleiding ingesteld voor al het verkeer. Eerst was het idee om de onderdoorgang eind november open te stellen voor het gemotoriseerde verkeer. De verwachting is echter, dat naast het gemotoriseerde verkeer en het bouwverkeer, ook het fietsverkeer door dezelfde tunnel zal rijden, ondanks de omleiding die voor de fietsers in stand blijft. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties. Ook het veilig werken voor de aannemer aan de onderdoorgang kan dan niet gegarandeerd worden. Omdat de gemeente en aannemer daarmee de veiligheid niet kunnen garanderen, is er in onderlinge afstemming tussen de partijen besloten om de onderdoorgang pas open te stellen wanneer al het verkeer er veilig doorheen kan rijden.

Gelet op de planning is dat half februari 2017. Dat betekent dus dat de wegomleiding tot die tijd in stand blijft. De bebording met betrekking tot de omleiding blijft natuurlijk ook staan.

Meer informatie over het project op www.prorail.nl/amersfoortsewegnijkerk.