• Harry Koelewijn

Opening nieuwe zwembad vertraagd

NIJKERK De oplevering van het nieuwe zwembad in Nijkerk loopt minimaal een maand vertraging op. Aanvankelijk werd ervanuit gegaan dat de opening in het eerste kwartaal van dit jaar kon plaatsvinden. Tot de opening blijven de twee bestaande zwembaden geopend.

Wijnand Kooijmans

De vertraging blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De benodigde bouwmaterialen zijn de afgelopen periode wel tijdig op de bouwplaats aanwezig geweest. Spelbreker is dat er niet voldoende personeel is te werven. De beschikbaarheid van metselaars en zeker ook tegelzetters voor de binnen afwerking van het zwembad blijft problematisch. Door alle partijen is gekeken naar de planning waarbij is geconstateerd dat oplevering niet realiseerbaar is voor april.

WEER Bij de vertraging hebben ook de weersomstandigheden een rol gespeeld, zo geeft het college aan. Zowel in december als januari waren er dagen waarop niet kon worden gewerkt. Dat maakt dat het zwembad twee later wind- en waterdicht was dan gepland. Ook is stagnatie opgetreden in de aansluiting van de nutsvoorzieningen. De hoop is nu dat water en gas deze maand kunnen worden aangesloten.

Inmiddels zijn wel de laatste bestellingen gedaan voor de vaste inrichting van het zwembad. Het gaat onder meer om de bar voor het horecagedeelte. Op grond van de huidige cijfers verwacht het college dat geen overschrijving van het budget plaatsvindt. Er is nog altijd geld in de pot onvoorzien om tegenvallers op te vangen.

OPENHOUDEN Met Optisport zijn afspraken gemaakt de financiële consequenties in beeld te brengen van het langer openhouden van Bad Bloemendal in Nijkerk en zwembad De Slag in Hoevelaken. Eind februari ontvangt het college de cijfers over januari. Het college verwacht dat er overigens nauwelijks financiële consequenties zullen zijn. De kosten voor onderhoud en energieverbruik over de eerste maanden van 2018 van het nieuwe zwembad hoeven niet te worden betaald.

Na de acceptatie van de oplevering wordt het bad door het college overgedragen aan Optisport. De exploitant zorgt daarna onder meer voor het meubilair in de horecaruime, de inrichting van de personeelsruimtes en de plaatsen en installaties van ICT-voorzieningen. De verwachting is dat het bad in mei de deuren kan openen voor het publiek. Aanvankelijk streven was dit in de eerste week van januari van dit jaar al te doen.

Met Optisport vindt overleg plaats over de voorbereiding van de opening.