• De Mc Donalds in Nijkerk wil wielklemmen aanbrengen bij langparkeerders die geen bezoek brengen aan het restaurant

    foto:www.markkuipers.nl

Oordeel over bezuinigingen blijft uit

 

NIJKERK De fracties binnen de Nijkerkse gemeenteraad hebben nog geen definitief oordeel over de voorstellen van de dialooggroep economie en bedrijfsvoering oud beleid in te wisselen voor nieuw beleid. Vooral het ontbreken van de wetenschap welke maatschappelijke gevolgen de bezuinigingen op bestaand beleid hebben weegt zwaar.

Wijnand Kooijmans

Namens de commissie ruimtelijke kwaliteit ageerde Henk Korthorst tegen de bezuiniging van vijfduizend euro die de dialooggroep wil doorvoeren op het budget van de commissie. Hij vindt dat daaruit te weinig besef spreekt van de cultuurhistorische waarde die de binnenstad van Nijkerk vertegenwoordigd. De 3.600 euro aan presentatiegelden zijn bestemd voor de voorzitter en de drie burgerleden van de commissie en zijn wettelijk vastgesteld en daarmee niet te schrappen. Dat een notulist moet worden ingehuurd komt door gebrek aan ambtelijk capaciteit binnen de gemeente.

DIALOOG De dialooggroep heeft volgens Jan Nobel van de Stichting Beschermd Stadsgezicht zelf geen enkele dialoog gevoerd met de commissie ruimtelijke kwaliteit en is daarmee de perken te buiten gegaan. Hij vindt de voorgestelde bezuinigen een klap in het gezicht van diegenen die zich sterk maken voor het cultuur historisch besef en daarmee verwerpelijk.

Henk de Greef (De Lokale Partij) vindt dat woorden als karaktermoord en verwerpelijk nu net woorden zijn die de raad niet wilde bij de start van de dialooggroepen. Het geld voor monumentendag wil hij in stand houden. Ook heeft hij vragen over het schrappen van 115 Red een bedrijf.

CIJFERS Waar uit cijfers blijkt dat juist dit nummer voor ondernemers in nood zeer succesvol is geweest. In 2016 hebben 21 ondernemers hiervan gebruik gemaakt, in de eerste drie kwartalen van dit jaar 33 ondernemers. Volgens Roelof van Meerveld van 115 Red een Bedrijf kost een instroom van een ondernemer in de bijstand de gemeente honderdduizend euro.

Het schrappen van 250.000 euro voor de aanleg van de carpoolplaats lijkt, zo vinden meerdere fracties, op zich een voor de hand liggende keuze omdat het geld zes jaar al op de plank ligt. Anderzijds vraagt men zich af of Mc Donalds zelf wielklemmen moet gaan aanschaffen om langparkeerders te weren.

VREES Bij meerdere bezuinigingsvoorstellen bestaat de vrees dat op termijn voorstellen aan de raad moeten worden gedaan nu geschrapte budgetten toch opnieuw beschikbaar te stellen. Als voorbeeld wordt de 20.000 euro genoemd welke de dialooggroep wil schrappen als het gaat om de samenwerking met Amersfoort.

Terwijl juist de laatste maanden duidelijk is geworden dat dit geld eigenlijk hard nodig is omdat Nijkerk ambtelijke capaciteit te kort komt om dit broodnodige overleg te voeren. Want Amersfoort maakt wel plannen waar Nijkerk belang bij heeft of Nijkerk zelf belang bij heeft dat Amersfoort hieraan meewerkt.

WETHOUDER Wethouder Nadya Aboyaakoub kon deze vrees ook niet wegnemen. Ook gezien ontwikkelingen welke twee maanden geleden niet waren te voorzien toen de dialooggroep keek waar oud beleid voor nieuw kon worden ingewisseld. Het maakt dat alle partijen de voorstellen nog binnen hun fracties willen bespreken en pas in de raadsvergadering een definitief besluit willen nemen.