• Robert Vos

Onvrede in wijk Doornsteeg

NIJKERK De wijk Doornsteeg is volop in ontwikkeling en er wordt stevig doorgebouwd. Dat brengt ongemak met zich mee voor de bewoners.

Wijnand Kooijmans

Een bewoner die naar zijn woning wil, wordt geconfronteerd met een bestelbus en een personenauto die naast elkaar op de weg staan en de doorgang blokkeren. De bestuurder van de bus geeft aan niet van plan te zijn de auto weg te zetten. ,,Rij maar om", zegt hij nors. Het is geen gemakkelijke opgave de auto te draaien in de blubber die is ontstaan na het weer van de laatste weken. De berm is smal en trottoirs ontbreken nog in dit deel.

KLACHTEN De eerste bewoners wonen er sinds juni. Ze zijn niet allemaal even tevreden over de gemeente Nijkerk. Ze hebben klachten. Bij hen leeft begrip dat het om een nieuwbouwwijk gaat en daarmee alles niet even soepeltjes loopt dan in een wijk die al enige jaren af is. Volgens hen heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de komst van de eerste bewoners.

Eén van deze dingen was dat de afvoer van huisvuil niet vanaf de eerste dag was geregeld. Dat is inmiddels wel gebeurd. Per brief zijn de inwoners daar inmiddels wel over geïnformeerd. Zolang het milieuplein aan de noordzijde nog niet is aangelegd, kunnen de bewoners de verschillende soorten afval inleveren bij andere milieupleinen of retourettes van de supermarkten in Nijkerk.

De gemeente is bezig met de voorbereidingen om een tijdelijke milieustraat aan te leggen met bovengrondse containers in de directe nabijheid van de ingang van de wijk.

RATTEN Door een bewoner wordt geklaagd over een ratten- en muizenplaag. De gemeente sluit niet uit dat dit tijdelijk is voorgekomen, omdat de afvoer van het afval nog niet was geregeld. Ook wordt gewezen op de aanwezigheid van watergangen. Daar kan wel eens een rat voorkomen. 

Buiten een klacht van één bewoner heeft de gemeente over de genoemde plaag geen klachten ontvangen. Toegezegd wordt de zaak nauwlettend in de gaten te houden. Mogelijk speelt een rol dat er een vuilnisbelt in het verleden in deze omgeving was gevestigd. Ook waren er meerdere watergangen in het gebied aanwezig.

De riolering heeft in het begin tijdelijk open gelegen. Ook dat wordt gezien als een normale ontwikkeling bij de aanleg van een nieuwe wijk. Maar inmiddels is alle riolering gesloten. Klachten over het ontbreken van verplichting kent de gemeente ook nauwelijks. Volgens hen is er zowel een definitieve- als noodverlichting aangebracht. Daar worden nog tien tijdelijke masten aan toegevoegd.

KLAGER Met een klager is contact geweest. Maar tevreden is zij niet over de afhandeling blijkt. ,,Er is in het begin te weinig nagedacht over oplossingen voor problemen in de wijk. Er wordt wel gezegd dat er begrip voor onze klachten is, maar er wordt niets mee gedaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de parkeerproblemen die wij in de Boogaard iedere zondag ervaren. Er zijn dan gewoon plekken te kort en je kunt je eigen auto niet kwijt."

Volgens haar is de gemeente gewoon te laat met de aanleg van wegen en de benodigde voorzieningen. „Voor ons is het de vraag hoe wij ons hier in deze wijk kunnen handhaven. Daar heeft de gemeente geen oog en oor voor."