• Google Maps

Onderzoek naar kantoor Rabo als Huis van de Stad

NIJKERK Het college laat uiterlijk 3 juli aan de Rabobank weten of hun kantoorpand aan de Van 't Hoffstraat een goed alternatief is voor de bouw van een nieuw Huis van de Stad in de Havenkom. Voor deze datum wordt bekend of en onder welke voorwaarden het college het gebouw over wil nemen.

Wijnand Kooijmans

In 2017 is door de meerderheid van de gemeenteraad besloten in te zetten op de bouw van een Huis van de Stad in de Havenkom op de locatie van de huidige dependance van het stadhuis. Het gaat dan om huisvesting van de gemeentelijke organisatie, maar ook het zoeken naar verbinding met andere activiteiten onder hetzelfde dak. De meerderheid van de raad is van mening dat het blijven zitten in het huidige stadhuis geen goede optie is. Er moet dan flink worden geïnvesteerd in het huidige stadhuis om de kwaliteit voor de komende jaren voldoende te houden. Sindsdien zijn er veel stappen gezet om de nieuwbouw voor te bereiden. De conclusie nu is dat dit meer tijd kost dan destijds gepland.

BEZWAAR Onder meer ABZ Diervoeders heeft bezwaar tegen de ook geplande woningbouw in het gebied van de Havenkom. Gevreesd wordt dat hiermee de bedrijfsvoering in gevaar komt. Een poging van de provincie Gelderland te bemiddelen tussen het bedrijf en ABZ is stuk gelopen omdat het bedrijf daarin geen vertrouwen meer had. Inmiddels heeft de directie van de Rabobank de gemeente de kans geboden het pand aan de Van 't Hoffstraat over te nemen. In gesprekken met tussen beide partijen is afgesproken dat op korte termijn onderzoek plaats vindt om te bepalen of de Rabobank een realistisch alternatief is.

Wethouder Wim Oosterwijk: ,,Wij willen kostenbewust voldoen aan een goede huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. Kostenbewust is altijd belangrijk, maar zeker nu de gemeentelijke begroting fors onder druk staat. We blijven echter de ambitie houden de Havenkom verder te ontwikkelen voor de gemeente Nijkerk, waarbij we realistisch kijken naar alle ontwikkelingen en haalbaarheid van zaken."

AMBITIE Het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon- en werkgebied in de Havenkom is al langere tijd een ambitie van de gemeente. Mede gezien de unieke ligging dichtbij de binnenstad en aan het water. Verwacht wordt dat de ontwikkeling van dit gebied ook bijdraagt aan de versterking van de binnenstad. Een Huis van de Stad is bedoeld om deze ontwikkelingen te stimuleren. Indien dit geen goede optie meer is, gaat de gemeente bekijken hoe de ontwikkeling van dit gebied op een andere manier kan worden gestimuleerd.

In het onderzoek wordt ook bekeken of het pand van de Rabobank eventueel ook tijdelijk kan worden benut voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie totdat er definitief zicht is op de ontwikkeling van de Havenkom. Dat kan betekenen dat het Huis van de Stad op termijn toch in de Havenkom worden gerealiseerd of dat de Havenkom vormt krijgt zonder het Huis van de Stad op deze locatie. Het besluit wordt naar verwachting in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd.