• NIELS WENSTEDT

Leerlingen Corlaer College vieren Algemeen Kiesrecht

NIJKERK Zes klassen 3 HAVO/VWO van het Corlaer College gaan vrijdag 13 september aan de slag met het thema Vrijheid om te kiezen. Op initiatief van een afvaardiging van vrouwen uit de gemeenteraad van Nijkerk wordt op deze dag stilgestaan bij 100 jaar Algemeen Kiesrecht. Naast een paneldiscussie over beroepskeuze, schrijven de leerlingen een 'troonrede' over dit thema.

Een afvaardiging van vrouwen in de gemeenteraad wil honderd jaar Algemeen Kiesrecht graag onder de aandacht brengen bij de jongeren en koos voor het thema: Vrijheid om te kiezen. In samenwerking met het Corlaer College is een bijeenkomst voorbereid voor de leerlingen uit 3 HAVO/VWO. Zij krijgen meer informatie over dat 100 jaar geleden het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Na het kiesrecht voor mannen in 1917 kregen in 1919 de vrouwen actief kiesrecht en daarmee was het algemeen kiesrecht een feit.

In een paneldiscussie over beroepskeuzes staat het thema 'Vrijheid om te kiezen ook centraal'. Daarna werken de leerlingen in groepjes aan een 'troonrede' over dit thema. Raadsleden zijn die ochtend op het Corlaer College om vragen te beantwoorden en de leerlingen te begeleiden bij het werken aan de opdracht.