• Kees van den Heuvel

Omwonenden kritisch over nieuwe fietstunnels Doornsteeg

NIJKERK De nieuwe wijk Doornsteeg krijgt twee fietstunnels ter ontsluiting van de wijk. De plannen zijn dinsdagavond ontvouwd tijdens een informatieavond voor omwonenden. Er komt er eentje, in combinatie met een voetgangerspad, onder de Ambachtstraat en er komt een fietstunnel bij de rotonde Tabaksplanter (omgeving Auto Nol).

De fietstunnel bij de Ambachtstraat is de meest ingrijpende, want daar wordt een compleet nieuw fietspad aangelegd in de wijk ten noorden van de Kardinaal Alfrinklaan. Dit fietspad sluit uiteindelijk aan op de Watergoorweg bij sporthal Strijland maar dit is zodanig gecompliceerd dat voor het eindpunt nog geen exacte bestemming is gemaakt. Om de tunnelbak bij de Ambachtstraat mogelijk te maken verdwijnt een klein stukje bestaand fietspad langs de geluidswal.

Bewoners waren verdeeld over de aanleg van met name de fietstunnel onder de Ambachtstraat. Verwacht wordt dat de totale kosten van de tunnels 4.337.000 euro gaan bedragen. Mocht de aanbesteding duurder uitvallen, dan wordt de procedure stopgezet en wordt een alternatief voorstel voorgelegd aan het college om binnen de geraamde kosten te blijven. De tunnel bij de Tabaksplanter wordt als eerste aangelegd.