• Het zetten van de handtekeningen met de Arkervaart en de watertoren als achtergrond.

    ARJEN GERRITSMA GRAPHIC SOUND

Officiële start voor ontwikkeling van de Havenkom

NIJKERK Binnen een jaar moet onderzocht zijn of het oostelijk deel van de Havenkom kan worden ingevuld met wonen en werken. Hiertoe werd woensdag een overeenkomst ondertekend tussen Rooselaar BV als eigenaar van het bedrijventerrein en wethouder Wim van Veelen namens de gemeente Nijkerk. De ondertekening is tevens de eerste stap op de totale ontwikkeling van de Havenkom.

Wijnand Kooijmans

Het oostelijk deel van de Havenkom is voor een groot deel in eigendom van Rootselaar BV. In totaal gaat het om rond de 6,5 hectare. Een deel is in gebruik voor industriële activiteiten met onder meer in de wintermaanden de opslag van boten. Een ander deel wordt gevormd door een woning met tuin. In de overeenkomst is vastgelegd dat Rootselaar het terrein het eerstkomende jaar niet mag verkopen aan een derde partij en de gemeente in deze periode het recht op eerste koop heeft.

In de structuurvisie Binnenstad uit 2011 is al aangegeven dat de Havenkom moet worden ontwikkeld tot een 'dynamisch maritiem gebied' waar wordt gewerkt en gewoond. Het platform Binnenstad Nijkerk heeft in de visie 'Aantrekkelijk Nijkerk' aangegeven dat de Havenkom dusdanig moet worden ontwikkeld dat het gebied bij het centrum kan worden betrokken.

Bij de ondertekening sprak wethouder Van Veelen over een historisch moment. Hij is blij dat Rootselaar BV zich met de gemeente wil inzetten om de stad Nijkerk verder body te geven. "Tot enige tijd geleden dachten we dat ontwikkeling van dit gebied onmogelijk zou zijn. Nu kunnen we aan de slag met de ontwikkeling van dit gebied." Eén van de punten welke moet worden onderzocht is of het terrein onder de vorige eigenaren is vervuild en in welke mate. Aan de hand daarvan moet ook duidelijk worden welke kosten met de sanering zijn gemoeid."

Met ABZ Diervoeders aan de Westkadijk in de Havenkom zijn ook de nodige gesprekken gevoerd. Uitkomst daarvan is dat het grootste deel van de logistiek naar de achterkant van het bedrijf wordt verplaatst en daarmee verdwijnt vanaf de Westkadijk. Alleen het lossen van schepen vindt straks nog aan de voorkant plaats. Met de Lidl zijn ook gesprekken gevoerd waarbij het supermarktconcern heeft aangegeven de willen investeren in het creëren van nieuwe functies in bestaande gebouwen. Onder meer wordt daarbij aan bedrijvigheid maar ook horeca gedacht. Lidl heeft ook aangegeven te willen onderzoeken welke nieuwe functie aan de watertoren kan worden gegeven.

Nog dit jaar moet, zo gaf Van Veelen aan, ook bekend worden waar het nieuwe Huis van de Stad wordt gevestigd. Het oude deel van het huidige stadhuis blijft in ieder geval intact. Nieuwbouw of renovatie van het overige deel van het stadhuis sluit Van Veelen niet uit. Wel moet het plein waar nu wordt geparkeerd in de toekomst zo worden ingericht dat hier extra evenementen kunnen plaatsvinden. 'Horecaondernemers aan het Plein hoeven niet bevreesd te zijn dat we activiteiten die daar plaatsvinden straks willen verplaatsen."

Bij de samenwerking met de gemeente speelt voor Rootselaar BV mee dat de grond niet kan worden ontwikkeld voor industriële doeleinden.