• Alexander Schippers

Nog geen oplossing voor buslijn 102

NIJKERK Er is nog geen definitief akkoord tussen de gemeente Nijkerk en vervoerder Keolis over buslijn 102 tussen Amersfoort en Apeldoorn welke via Hoevelaken rijdt. Dat geeft het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders aan naar aanleiding van vragen van Jacqueline Doppenberg (VVD).

Wijnand Kooijmans

Op verzoek van Keolis is in 2018 door de provincie Gelderland het gesprek over de betreffende buslijn aangegaan met de gemeente Nijkerk. Klacht was dat bussen op de route via de Oosterdorpstraat/Stoutenburgerlaan te veel verkeersobstakels tegenkomen. Hierdoor is het comfort voor reizigers en personeel van Keolis onvoldoende.

ROUTE Keolis heeft het voorstel gedaan de route van de bus te wijzen door vanaf de rotonde van de Oosterdorpstraat en de Koninginneweg via deze laatste weg naar het station te laten rijden. Daarvoor zou de route door het centrum van Hoevelaken verdwijnen. Dat vindt het college onwenselijk.

Het is daarom op zoek gegaan naar mogelijkheden om de impact van de verkeersobstakels op de gewraakte route te verkleinen. Hierover vindt nog overleg plaats met de provincie. Wethouder Wim Oosterwijk heeft woensdag 6 maart een belevingsrit gemaakt met een ambtenaar van de provincie over de route die lijn 102 in Hoevelaken volgt.

AANPASSINGEN De aanpassingen bestaan, zo geeft het college aan, vooral bestaan uit het verlagen of verwijderen van de drempels. Op korte termijn worden tekeningen gemaakt van de gewenste situatie en de kosten die hiermee zijn gemoeid. Daarna vindt overleg plaats met de provincie en Keolis. Streven van het college is de werkzaamheden voor de zomer van 2019 uit te voeren.

Met het bestuur van de basisschool Schimmelpenninck van der Ooijeschool is al overleg gevoerd over het weghalen van de drempel voor de school. Daarmee wordt door het bestuur ingestemd, wel willen ze de versmalling op deze plek behouden. Bewoners in de omgeving van werkzaamheden welke worden uitgevoerd gaan vroegtijdig hierover worden geïnformeerd door de gemeente.