Nijkerkse wethouders in gesprek op Accent

NIJKERK Twee wethouders van de gemeente Nijkerk brachten een bezoek aan middelbare school Accent om in gesprek te gaan met jongeren. Wethouder Patricia van der Hurk én wethouder Nadya Aboyakoub spraken met twee leerlingen van Accent.

Goosje Bouw (Leusden) en Leshiyano van Wijk (Nijkerk) hadden een uitgebreide lunch voorbereid. Tijdens de gezamenlijke lunch bespraken de jongeren de uitdagingen die zij zoal in het leven tegenkomen. Maar ook de kansen die zij zien op succes in het leven. Het besef dat je als mens en jongere kwetsbaar bent, maakt dat je gebruik wilt maken van volwassenen in je omgeving. Goosje en Leshiyano vertelden de wethouders dat zij die steun ervaren op hun school waar praktijkonderwijs wordt verzorgd. Op hun school is de leerling geen moeilijk lerende met beperkingen maar een anders lerende met kansen, kansen die voor een groot deel door het onderwijs geboden kunnen en moeten worden.

Na afloop van de lunch mochten Goosje en Leshiyano namens de Lokale educatieve Agenda (LEA) van de gemeente Nijkerk het eindrapport van het project Innovatie1415 aanbieden. In LEA Nijkerk werken 35 organisaties samen vanuit voorschoolse instellingen, primair onderwijs én voortgezet onderwijs. In het eindrapport staan de resultaten beschreven van de diverse thema's waar gezamenlijk aan gewerkt is, zoals o.a.: Doorgaande leerlijnen (techniek, Energy Challenge, Duurzaam waterproject), talentontwikkeling en transitie jeugdzorg. De bestuurders en professionals van de LEA hebben de gemeente als partner in de projecten mogen ontmoeten.