'Nijkerkerveen heeft aantoonbaar wateroverlast'

NIJKERKERVEEN - Nijkerkerveen heeft overlast bij overvloedig regenwater en het grondwater staat over een brede strook in het dorp te hoog. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Nijkerk.Volgens Rolf Schuurman van de gemeente zullen maatregelen worden getroffen om overtollig water te lozen. In Nijkerkerveen-Zuid zal bij overlast het riool worden ontkoppeld en het water wordt geloosd op de grote vijver langs de professor Scholtenstraat. De grootste overlast doet zich voor in het centrum en ten noorden van het dorp. De watergangen in dit noordelijk gebied worden extra uitgediept en de afvoer wordt beter geregeld. Dat gebeurt bij de ontwikkeling van deelplan 2a.In het verleden zijn watergangen op de Westerveenstraat en Van Noortstraat ontkoppeld en dit wordt weer hersteld. Tijdens het onderzoek zijn gemeentebreed 2.500 reacties ontvangen. Uit een inventarisatie blijkt dat het grondwaterprobleem zich voordoet in de strook Oranjebuurt Nijkerk, Strijland, Nijkerkerveen en Hoevelaken-West.Bron: Kees van den Heuvel