• Hiltjo Graafland is betrokken bij de regiegroep Aantrekkelijk Nijkerk.

    Foto: Harry Koelewijn
  • Bibliotheekdirecteur Roel Zuidhof heeft een bewogen jaar achter de rug en gaat een feestelijk jaar tegemoet.

    Harry Koelewijn

Nijkerkers uit het nieuws: 'Een levendige en veilige binnenstad'

Het jaar 2016 was een bewogen jaar, ook in Nijkerk. Nijkerkers uit het nieuws schijnen hun licht over het afgelopen jaar, en richten de blik op 2017.

Hiltjo Graafland, voorzitter van de regiegroep Aantrekkelijk Nijkerk

,,In november 2015 hebben we het visiedocument 'Aantrekkelijk Nijkerk' opgeleverd. het afgelopen jaar was een jaar van het concreet maken van alle plannen. Voor een deel zie je in de stad al wat dat heeft opgeleverd. Of het nou de ontwikkeling van een nieuw stadhuis, een kerkplein of de havenkom is, als het lukt om het met zijn allen eens te worden en de gemeenteraad gaat hier in mee, dan kunnen we veel moois realiseren. Een mooie basis is er al. Alles is erop gericht om een gezond en aantrekkelijk centrum te krijgen, en bovendien veilig om in voort te bewegen. Het is bijzonder om te zien hoe alle thema's onderling met elkaar samenhangen. Consumenten en winkeliers komen elkaar tegen in de werkgroepen, net als eigenaren van panden. De gezondheidszorg in Nijkerk is door het vormen van twee gezondheidscentra naar een hoger plan getilt en zo willen we ook naar het winkelcentrum kijken. Met zijn allen willen we een levendige, prettige en veilige binnenstad met een gezond winkelbestand bevorderen. Als alle partijen de handen in een slaan wordt dat ook mogelijk.

De Biz moet vorm krijgen en ook city marketing wordt opgestart. In het nieuwe jaar komt de werkgroep Stimuleringsfonds er nog bij, die zich bezig gaat houden met de monumentale panden van de stad, ondersteuning van innovatieve ondernemers en voorkomen van leegstand door het stimuleren van omkatten van panden. Als een gebouw groot is, kan er een andere indeling ontstaan waardoor er meerdere kleine bedrijven in kunnen groeien.

Als ik terugkijk op dit jaar zie ik veel vrijwilligers die bestaan uit bewoners, winkeliers en ook ambtenaren van de gemeente die verschrikkelijk hard gewerkt hebben om diverse plannen te presenteren. En ieder heeft brengt zijn capaciteiten en ervaring in. Ik zou bijna zeggen: waar vind je deze mensen nog? Het mooie aan dit werk is dat het een zoektocht is in een bestuurlijk vernieuwingstraject. Daar moet je van houden. We komen veel nieuwe dingen tegen waar we met z'n allen op moeten anticiperen."

Roel Zuidhof, directeur van de bibliotheken in de gemeente Nijkerk

Begin dit jaar ontstond er een intensievere samenwerking met Sigma, de UVV en andere maatschappelijke instellingen. Hierdoor is er een multifunctioneel gebouw ontstaan genaamd Entree. Roel Zuidhof: ,,2016 is een prachtig jaar geweest. We moesten wel 100.000 euro bezuinigen, maar als ik kijk naar de samenwerking met UVV en Sigma in het vernieuwde pand ben ik erg tevreden. Het aantal bezoekers is met bijna 25 procent gestegen. Sigma heeft meerdere spreekuren en Vluchtelingenwerk heeft verschillende activiteiten in de bibliotheek waardoor er veel meer toeloop is. Ook zijn er nieuwe activiteiten in het gebouw zoals het iPadcafé en een brei-, quilt- en textielgroep. Er zijn Taalmaatjes die met hun buddy gebruik maken van de bibliotheek. Vanaf 9.00 uur 's ochtends staan er al veel mensen te wachten om naar binnen te mogen. Dat is echt een verschil met vroeger. Wat de beide wethouders bij de opening vertelden: 'laat het een bruishuis zijn, die woorden zijn al uitgekomen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn er activiteiten. We merken dat bezoekers van de bibliotheek het waarderen dat het materiaal ook langer mee naar huis mag. De boetes zijn afgeschaft. We zijn de tweede of derde bibliotheek in Nederland waarbij de boete is afgeschaft. Nijkerk is daar echt een voorloper in.

Met de bibliotheek lopen we sowieso landelijk gezien voorop. We presteren veel als 'kleine bibliotheek'. Op dit moment hebben we al 27 vrijwilligers voor de Voorleesexpress, waardoor we veertig tot vijftig kinderen met een taalachterstand twintig weken lang kunnen voorlezen in hun eigen gezinssituatie. Sommige kinderen willen echt niet slapen voordat de voorlezer is geweest. In het voorjaar is er een enquête uitgezet rondom de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. Mensen geven aan dat de gemeente niet zonder een bibliotheek kan. Daarom is het nu zo super dat we in Nijkerkerveen nu ook concreet bezig zijn met een nieuwe vestiging. Volgend jaar vieren we dat de bibliotheek al ruim anderhalve eeuw bestaat. De Bibliobus is ooit wegbezuinigd maar komt nu terug als vaste vestiging. Nijkerkerveen verdient dit ook. Samen met het Dorpshuis en de twee scholen zal het nieuwe gebouw het hart van het dorp worden. We willen als bibliotheek er voor alle doelgroepen zijn en hebben recentelijk een start gemaakt met bijeenkomsten voor werkzoekenden, Walk & Talk, een laagdrempelige netwerkactiviteit. Ik denk dat we een mooie toekomst tegemoet gaan waarin we niet alleen maar boeken uitlenen, maar ook een bijdrage leveren aan de samenleving als plek van ontmoeting, informatie en kennisdeling."