• Rijkswaterstaat

Nijkerkerbrug wegens renovatie tijdelijk gestremd

NIJKERK In opdracht van Rijkswaterstaat start Combinatie NU (Mourik Groot-Ammers en BESIX) in augustus met verschillende werkzaamheden. Door de toename van het verkeer moet de Nijkerkerbrug gerenoveerd worden. De liggers en de pijlers worden versterkt en opgedikt. Het deel boven de Slingerweg is een aantal keren aangereden, waardoor dit deel vervangen moet worden. Na afronding van het project kan de Nijkerkerbrug weer minimaal dertig jaar mee. In het derde kwartaal van 2018 zijn de werkzaamheden gereed.

Op 14 juni houdt Rijkswaterstaat samen met Combinatie NU een informatieavond voor geïnteresseerden. Deze start om 19.00 uur in Brasserie De Vuurtoren, aan de Hulckesteijn 3 in Nijkerk. Bij vragen over de werkzaamheden of voor aanvullende informatie kan er gebeld worden met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (tel. 0800-8002).

HINDER Rijkswaterstaat hecht eraan om de hinder voor de omgeving en scheepvaart zo klein mogelijk te houden. Zo worden de renovatiewerkzaamheden grotendeels vanaf de onderkant van de brug uitgevoerd. Het brugdeel boven de Slingerweg wordt vervangen, daarom is tijdelijke stremming van het verkeer onvermijdelijk. Voor de scheepvaart wordt geen stremming verwacht.

In het voorjaar van 2018 zijn er werkzaamheden waardoor de brug niet toegankelijk is voor verkeer. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de weekenden uitgevoerd. Zodra bekend is om welke weekenden het gaat, zal dat gecommuniceerd worden. Direct omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld.