• Archief BDUmedia

Nijkerk wil voedselverspilling aanpakken

NIJKERK Als het gaat om het tegengaan van voedselverspilling gaat de gemeente Nijkerk de eerste aandacht richten op het weggooien van voedsel bij mensen thuis. Dat geeft het college van burgemeester en wethouders aan naar aanleiding van een motie van de raad waarin om een aanpak van voedselverspilling werd gevraagd.

Wijnand Kooijmans

Gemiddeld wordt er thuis per jaar 41 kilogram per persoon aan bruikbaar eten weggegooid. Dat kost de consument 145 euro per jaar waardoor een gezin van vier personen zeshonderd euro per jaar kan besparen. In Nijkerk wordt door consumenten jaarlijks ruim 1.700 ton aan voedsel verspild ter waarde van 6,2 miljoen euro. Het gaat dan niet om schil- en botafval. Het college geeft aan dat op dit punt nog veel winst valt te behalen.

UITSTOOT In Nijkerk zorgt voedselverspilling voor 21,5 miljoen kilogram CO2 uitstoot. Door verspilling tegen te gaan wil de gemeente bijdragen aan de eigen klimaatdoelen. Uitgebreid wordt het initiatief Restaurants van Morgen. Binnen de gemeente Nijkerk hebben hierin zes restaurants deelgenomen. In fase twee worden restaurant De Dolle Joncker en brasserie De Vuurtoren begeleid om daadwerkelijk stappen te zetten.

APP Aan de app Too Good to Go wordt momenteel nog maar door één Nijkerkse ondernemer deelgenomen, bakkerij Schreuder. Het is een app om voedselverspilling tegen te gaan. Ondernemers kunnen hun voedseloverschotten via de app aan consumenten aanbieden om te voorkomen dat eten moet worden weggegooid. Consumenten krijgen de producten voor een derde van de prijs. Het college verwacht dat deelname aan de app ook in Nijkerk snel zal toenemen.

VOEDSELBANK Gemiddeld twee procent van alle voedseloverschotten van supermarkten komt momenteel nog maar bij de voedselbanken terecht. Het college geeft aan dat Arla Foods een mooie stap heeft gezet door het tekenen van een overeenkomst met de Europese Federatie van Voedselbanken. Dat maakt dat internationale overschotten op productieniveau afgezet worden bij de voedselbanken.

Een aantal supermarktketens die ook binnen de gemeente Nijkerk zijn gevestigd hebben initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Naast de bekende kortingsstickers voor producten die bijna op datum zijn biedt Albert Heijn bijvoorbeeld onder- en bovenmaatse groente en fruit aan onder de noemer 'buitenbeentjes.' Jumbo is aangesloten bij het Initiatief Monitor Voedselverspilling van het CBL en Lidl biedt sinds kort voedsel aan onder de noemer Future Foods, met onder meer ontbijtgranen, gemaakt van reststromen.

REGIO Vanuit de regio Foodvalley is Nijkerk aangesloten bij het programma Voedsel en Eiwittransitie. Dit programma moet invulling geven aan de voedselvisie van de regio. Het gaat om korte ketens, voedselverspilling en eiwittransitie. Door het Fieldlab Voedselverspilling wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek gekeken.

Nijkerk gaat nu eerst een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden concrete stappen en ideeën aangegeven voor een campagne of andere aanpak. Het college betreurt het dat op landelijk niveau er nog weinig initiatieven zijn die zich specifiek richten op consumenten. Vooral omdat deze moeilijk zijn te bereiken: duurzame gedragsveranderingen zijn moeilijk te bewerkstelligen.

LES Erkend wordt dat berichtgeving vanuit de gemeente vaak niet effectief is omdat de burger zich niet graag de les laat lezen. Gekeken wordt naar andere kanalen die al veel contact hebben met inwoners, zoals supermarkten en scholen en de rol die zij kunnen spelen. Door de gemeente wordt een adviseur circulaire economie geworven voor 18 uur per week. Die moet 1 september aan de slag. Hij of zij gaat zich richten op voedselverspilling bij bedrijven en producenten.