• www.pixabay.com

Nijkerk wil af van aandelen verbrandingsoven

NIJKERK De regio De Vallei, waar de gemeente Nijkerk onderdeel van is, wil de aandelen van de afvalverbrandingsinstallatie ARN in Weurt verkopen. Aangegeven wordt dat er geen belang meer aan wordt gehecht mede-eigenaar te zijn van de verbrandingsinstallatie. Mede omdat de regio geen zware stem heeft in de besluitvorming.

Wijnand Kooijmans

Bij de ARN wordt het huishoudelijk afval uit de gemeente Nijkerk verbrand. Hierover is een contract afgesloten dat doorloopt tot 1 april 2025. De regio Vallei bezit 11,76 procent van de aandelen van de ARN en heeft daardoor onder meer weinig invloed als het gaat om het doorvoeren van grote koerswijzigingen.

RISICO Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk geeft in een brief aan de gemeenteraad aan het bezit van een verbrandingsinstallatie niet te zien als een taak van lokale overheden. Daarnaast wordt gewezen naar het financieel risico dat aandeelhouders lopen wanneer de ARN in zwaar weer terecht komt. Op dit moment is, zo geeft het college aan, de ARN een gezond bedrijf. Experts geven echter aan dat er sprake is van een grote overcapaciteit op de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt.

PRIMA IDEE Het bestuur van de regio vindt het onwenselijk dat in het geval van financiële problemen bij de ARN vanuit de gemeenten binnen de regio financieel moet worden bijbetaald. Dat maakt dat het een prima idee wordt gevonden de aandelen te verkopen in de periode dat de ARN er financieel gezond voor staat.

Er ligt een afspraak dat bij winst van boven een miljoen euro het resterende bedrag wordt verdeeld over de aandeelhouders. De gemeenten zijn er echter voorstander van dat bij grote winsten de winst niet naar de aandeelhouders gaat maar het tarief voor het aanleveren van huishoudelijk afval wordt verlaagd. Dat leidt dan weer tot een verlaging van de afvalstofheffing voor de inwoners.

TARIEF Bekend is inmiddels dat het tarief dat de regio gemeenten moeten betalen aan de ARN in 2020 weer flink lager uitvalt dan het huidige tarief. De verwachting is dan ook niet dat er winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ook dat is dus een extra reden niet aan het aandeelhouderschap te blijven hechten.

De aandelen van de regio Vallei moeten eerst worden aangeboden aan de overblijvende aandeelhouders. Ook kunnen de aandelen door de ARN zelf worden ingekocht. Pas wanneer de aandeelhouders en de ARN geen belang hebben bij de aandelen mogen deze aan een externe partij worden verkocht. Overigens wordt er wel van uitgegaan dat dit laatste niet noodzakelijk zal zijn.

Voorwaarde is wel dat de aandelen moeten worden verkocht voor de prijs van 533.646 euro. Dat is de huidige waarde van de aandelen.