• Archief BDUmedia

Nijkerk start met inzamelen van luiers

NIJKERK De gemeente Nijkerk start met ingang van 1 december met het inzamelen van luiers. Hiervoor kunnen inwoners terecht op een aantal centrale inzamelpunten, de milieustraat en diverse instellingen.

Wijnand Kooijmans

De gescheiden inzameling van luiers past binnen de veranderende regels voor het inzamelen van afval waarmee per 1 januari komend jaar een begin wordt gemaakt. Restafval wordt dan nog maar eenmaal in de drie weken ingezameld om de aparte inzameling van plastic, drankkartons en blik mogelijk te maken. Het gescheiden inzamelen van luiers wordt gezien als een extra mogelijkheid om de hoeveelheid restafval te verminderen en meer hergebruik te stimuleren.

AANDEEL Door de vermindering van de diverse afvalsoorten in het restafval is meer en meer zichtbaar geworden dat het aandeel van luiers in het restafval groot is. Uit een steekproef binnen de gemeente Nijkerk in 2017 blijkt dat de hoeveelheid restafval neerkomt op 117 kilogram per inwoner. Daarvan bestaat elf kilogram uit luiermateriaal, een percentage van 9,5 procent.

DOELSTELLING Het gescheiden inzamelen van luiers moet bijdragen aan de landelijke doelstelling in 2020. De hoeveelheid restafval per inwoner moet dan worden teruggebracht tot onder de honderd kilogram. Ook moet een recyclepercentage worden gehaald van 75 procent van het huishoudelijk afval.

NIEUW Het inzamelen van luiers is geen nieuwigheid binnen de gemeente Nijkerk. Tot 2008 was hiervan ook al sprake. In dat jaar moest de inzameling worden stopgezet omdat de enige verwerker van luierafval in Europa failliet ging. Inmiddels is door de ARN in Weurt een uniek procedé ontwikkeld voor de recycling van luiers. Nijkerk heeft de kans gekregen bij de start van dit proces luiers te leveren. Opzet is dat hiermee in december door de ARN een begin wordt gemaakt. Voorwaarde is dan wel dat een voorraad luiers aanwezig moet zijn.

De verwachting is dat de aparte inzameling van luiers nauwelijks effect heeft op de hoogte van de heffing voor het inzamelen van afval. Voor het verwerken van de luiers bij de ARN moet hetzelfde tarief worden betaald als voor de verbranding van het restafval. Over de luiers behoeft geen verbrandingsbelasting van 31 euro per ton te worden betaald.

EXTRA KOSTEN Wel komt de gemeente te staan voor extra kosten voor inzameling van de luiers bij de milieustraat en instellingen als kinderdagverblijven en verzorgingshuizen. De kosten worden geraamd op vijftien- tot twintigduizend euro per jaar. Dit komt neer op een kostenpost van ongeveer een euro per huishouden.

LUIERS Bij de milieustraat kan onmiddellijk worden gestart met de inzameling van luiers. Met de kinderdagverblijven en de verzorgingshuizen moeten nog gesprekken worden gevoerd. Hierbij wordt onder meer de behoefte en wensen van de instellingen nagegaan. Luiers die vanuit de bedrijfsvoering van instellingen beschikbaar komen zijn bedrijfsafval en vallen daardoor niet onder de nieuwe inzamelingsregeling. Over een duidelijke scheiding van beide afvalstromen worden nog afspraken gemaakt.