Nijkerk Sportief en Gezond gaat door met JOGG-methode

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om ook in 2016 en 2017 een subsidie te geven aan de Stichting Nijkerk Sportief en Gezond, om door te gaan met activiteiten die een gezonde leefstijl promoten. Dit onder voorbehoud van rijkssubsidie.

Een jaar geleden was de aftrap van het Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-programma en 'Sport Bewegen in de Buurt'. De Stichting Nijkerk Sportief en Gezond is opgericht en heeft samen met haar buurtsportcoaches veel sportieve en gezonde activiteiten georganiseerd. ,,Het mooie is dat uitgegaan wordt van een positieve benadering. Door het activeren van verschillende groepen in de gemeente Nijkerk en ze te wijzen op een gezonde leefstijl zal hun gezondheid verbeteren. Ze zijn dan fitter en tot meer in staat. Ook is er extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals de jeugd (0-19 jaar) en de ouderen (65+)", geeft wethouder René Windhouwer aan.

Nijkerk Sportief en Gezond ondersteunt lokale initiatieven om de Nijkerkse bevolking meer in beweging te laten komen en er een gezonde leefstijl op na te houden. De buurtsportcoaches organiseren ook zelf activiteiten en ondersteunen hierbij scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties.

De Stichting Nijkerk Sportief en Gezond laat zien dat zij door samen te werken met verschillende partijen en de gemeente de uitgezette strategie kan borgen. Partners van de stichting Nijkerk Sportief en Gezond zijn: Accent Praktijkonderwijs Jeugd & Jongeren Werk Nijkerk, Gezondheidscentrum de Nije Veste en VMBO Groenhorst.

Naast de gemeentelijke subsidie is er ook cofinanciering vanuit samenwerkingspartners als welzijnsinstellingen, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven. Deze cofinanciering wordt door de Stichting Nijkerk Sportief en Gezond zelf georganiseerd. Op deze manier wordt er verder gewerkt aan de goede samenwerking.