• Roos Koole

Nijkerk past beleid huishoudelijke hulp aan

NIJKERK De gemeente Nijkerk heeft in juni 2016, naar aanleiding van de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, het beleid voor huishoudelijke hulp tijdelijk aangepast. In dat tijdelijke beleid is opgenomen dat er per individuele aanvraag een objectief en onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. In dit onderzoek wordt bepaald hoeveel tijd nodig is om te zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Inwoners ontvangen hiermee maatwerk. De gemeente wil een eenvoudig en transparant beleid. Op 27 oktober 2016 neemt de gemeenteraad een definitief besluit of ze dit tijdelijke beleid wil voortzetten, meldt de gemeente in een persbericht.

Als eind oktober het besluit is genomen, vinden er met de inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen opnieuw keukentafelgesprekken plaats. Met elke betrokkene zal er in dit gesprek bepaald worden wat nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Het aantal uren wordt bepaald aan de hand van een indicatieprotocol, waarbij eigen kracht en netwerk een rol spelen. De gemeente Nijkerk streeft ernaar dit zorgvuldig en zo snel als mogelijk voor haar inwoners te organiseren.