• politie Buren

Nijkerk pakt drugsgebruik aan

NIJKERK Om de drugsproblematiek aan te pakken gaat de gemeente Nijkerk vanaf 2017 tot 2020 jaarlijks zestigduizend euro investeren. Aanleiding zijn signalen van onder meer de Moedige Moeders, de stichting jeugd- en jongerenwerk en de politie over het gebruik van drugs.

Wijnand Kooijmans

Onderzoek van het rioolwater door de Moedige Moeders leverde als resultaat op dat Nijkerk tot de koplopers in Nederland behoort als het gaat om drugsgebruik. Daarnaast werd door een drugsbestrijder gesignaleerd dat in Nijkerk je sneller drugs krijgt thuisbezorgd dan een pizza. Wethouder Marly Klein beaamt dat er veel signalen zijn binnen gekomen dat er behoorlijk wat drugsgebruik is in Nijkerk. "Dat maakt dat er wel degelijk sprake is van een problematiek die je wilt terugdringen. Je wilt ellende binnen gezinnen zien te voorkomen als gevolg van drugsgebruik. Daarbij hebben we gekozen om niet meer een nota vanachter een bureau te schrijven maar hierbij de samenleving te betrekken. Om te komen tot een beleid dat niet van bovenaf is opgelegd maar vanuit de bron komt."

Onder de partijen die zijn betrokken bij het opstellen van het beleid zijn drugsgebruikers, ouders, jongeren, verslavingszorg, scholen, politie, diaconie en sportverenigingen. Maar ook de Moedige Moeders hebben hun inbreng gehad. Dat heeft nu geresulteerd in het plan 'Samen sterk tegen drugs in Nijkerk 2016-2020.' Hierin is gekozen voor een aanpak welke is gestoeld op de wensen en behoeftes van de inwoners van Nijkerk en betrokken partijen.

Het plan richt zich vooral op de doelgroepen jongeren en ouders. Daarnaast kwam tijdens het overleg met betrokken partijen naar voren dat de aanpak van het drugsgebruik meer vereist dan alleen een preventieve aanpak. Zo moet worden gestreefd naar vermindering van criminaliteit door dealers, telers en de aanpak van overlast door drugsgebruik. Geconstateerd is dat bij drugsgebruikers sprake is van een combinatie van problemen. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van drugs en het beleid om drugs aan te pakken vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Soms wordt gebruikt uit nieuwsgierigheid, soms door het gemak waarmee drugs verkrijgbaar zijn.

Gekozen is voor het creëren van bewustwording over drugsgebruik onder ouders en jongeren. Ingezet wordt op het vroegtijdig signaleren van drugsgebruik en het meteen dan ingrijpen om te voorkomen dat men verslaafd raakt aan drugs. Tevens wordt gestreefd naar een goede begeleiding naar zorg en wordt gekeken welke invloeden familie en vrienden kunnen hebben om drugsgebruik te voorkomen of aan te pakken.

Nijkerk erkent dat nog onvoldoende in kaart is gebracht hoe groot het gebruik van drugs is binnen de samenleving. Dat wil men in kaart brengen maar ook de gegevens over het drugsaanbod en de overlast als gevolg van drugsgebruik. Voor de gecoördineerde aanpak van het beleid wordt een professionele kerngroep StopDrugs opgericht. Hierin komen vertegenwoordigers van de wijkteams, veldwerkers maar ook inwoners.