Nijkerk in overleg over oplossing voor cliënten TSN Thuiszorg

NIJKERK TSN Thuiszorg heeft surseance van betaling aangevraagd. Ook in de gemeente Nijkerk levert TSN huishoudelijke hulp. Buurtzorg is bereid om de cliënten en het personeel onder voorwaarden over te nemen. Hiervoor hebben zij een aanbod gedaan aan gemeenten met de vraag om uiterlijk 24 februari te reageren. ,,Wij hebben besloten om in lijn met bestaande contracten eerst bij de huidige zorgaanbieders te inventariseren of deze bereid zijn om de cliënten en het personeel over te nemen", aldus wethouder Marly Klein.

Wat voor de gemeente voorop staat is continuering van de zorg en dat inwoners bovendien zoveel mogelijk de eigen zorgverlener kunnen houden. Als blijkt dat er onder de huidige aanbieders voldoende bereidheid en capaciteit is om de cliënten over te nemen, zal de gemeente met deze aanbieders rond de tafel gaan en het aanbod van Buurtzorg afwijzen. Buurtzorg kan uiteraard wel als nieuwe aanbieder toetreden.

De gemeente zal de inwoners en de cliënten die gebruikmaken van de zorg van TSN Thuiszorg zo snel en goed mogelijk informeren.