'Nijkerk koploper op het gebied van Langer Zelfstandig Wonen'

NIJKERK Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, willen en kunnen steeds langer zelfstandig wonen. Samen met zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de provincie werkt de gemeente Nijkerk hard aan de woonsituatie van ouderen en kwetsbaren. Landelijk wordt Nijkerk hierin als een koploper gezien, meldt de gemeente in een persbericht.

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 24 maart van het landelijk Aanjaagteam zelfstandig wonen vertelde wethouder Marly Klein over de Nijkerkse aanpak: ,,Toen de ontwikkeling van langer zelfstandig wonen ging spelen, hebben wij met elkaar de opgave bepaald en naar de mogelijkheden voor Nijkerk gekeken. Hierdoor is er een stevige basis gelegd om met elkaar door te pakken en resultaten neer te zetten."

De samenwerking tussen alle betrokken partijen is het kernpunt van de Nijkerkse aanpak. ,,Er is al een aantal jaren een goed functionerend platform, waar zorgpartijen, welzijnsorganisaties, corporaties en de gemeente bij elkaar komen. Gezamenlijk is bepaald wat er de komende jaren nodig is. Hoeveel mensen zullen langer zelfstandig blijven wonen? En aan welk soort woningen en type zorg en begeleiding is er behoefte? Wat hebben we op dit moment en wat is dan de komende jaren nodig?"

Belangrijk onderdeel van de aanpak zijn de aangepaste huurwoningen rondom verpleeghuizen of centra voor dagbesteding. De woning blijft hetzelfde, de zorg en het soort huurcontract kan flexibel ingezet worden. Ook is gezamenlijk gekeken naar creatieve oplossingen voor zorg. Zo zijn mensen met een verstandelijke beperking aan de slag gegaan in een verpleeghuis. Marly Klein: ,,De behoefte aan zorg van het verpleeghuis komt hier samen met hun dagbesteding." Een ander belangrijk aandachtspunt is elkaar ontmoeten. Daarvoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande ontmoetingsruimten bij bijvoorbeeld scholen, organisaties en kerken.

Het is verder belangrijk dat inwoners informatie ontvangen over de mogelijkheden hoe zij langer thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor doet Nijkerk mee met de regionale campagne Woon Bewust. Ouderen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor hun woonsituatie. Via de campagne krijgen ze informatie over het aanpassen van de woning en het gebruik van handige producten. ,,Daarnaast kiest de gemeente Nijkerk er nadrukkelijk voor om ook het sociale aspect mee te nemen. Hebben inwoners een sociaal netwerk om zich heen? Lukt het zelfstandig wonen inderdaad? Bij een huisbezoek over woningaanpassing wordt ook hierop gelet", aldus wethouder Klein.

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 24 maart presenteerde het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen haar eindrapport 'Van tehuis naar thuis' aan minister Blok en staatssecretaris Van Rijn.