• Archief BDU Media

Nijkerk houdt vraagtekens bij verlies Inclusief Groep

NIJKERK Er leven nog vragen, zeker als het gaat om de verdeling van eventuele financiële tekorten, in de toekomst. Maar de gemeenteraad van Nijkerk stemt toch in met deelname aan de gefuseerde Inclusief Groep en Proson. Nijkerk stapt door dit besluit uit de regio Noord Veluwe en wordt aandeelhouder van het gefuseerde bedrijf.

Wijnand Kooijmans

 

Het samengaan tussen beide bedrijven is sinds vrijdag officieel een feit door het zetten van de benodigde handtekeningen. De nieuwe organisatie wordt tot ongeveer halverwege 2017 geleid door interim-directeur Pieter den Besten, oud-wethouder van de gemeente Harderwijk. In januari wordt gestart met de werving van een nieuwe directeur. Zeker is dat de huidige directeur van Proson, de Nijkerkse Nadja Renkema-Holstein, niet meegaat naar de nieuwe organisatie.

Met het meegaan in het nieuwe bedrijf stelt Nijkerk de werkgelegenheid veilig van de mensen binnen de sociale werkvoorziening die hier zijn gestationeerd. Judith Overvliet (CDA) vindt het spijtig dat niet alle risico's voor Nijkerk bekend zijn. Ze vindt dat concrete afspraken moeten worden gemaakt over welke gemeente wat betaalt bij eventuele verliezen van de nieuwe werkorganisatie. Daarop dringt ook Jaco van Putten (ChristenUnie/SGP) aan. Hij denkt dat Nijkerk in de toekomst zelf weinig diensten kan aantrekken die worden geleverd door de Inclusief Groep, mede gezien de concurrentie van commerciële bedrijven. Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt dat vooral op financieel gebied nog veel onduidelijk is, maar stelt het belang van deelname aan de nieuwe Inclusief Groep voorop. Hierbij speelt voor hem een rol dat de Inclusief Groep ook eerst kan interen op flinke eigen financiële reserves. Eventuele nieuwe besluiten mogen, wat hem betreft, alleen worden genomen wanneer de gemeenteraad van Nijkerk hiermee instemt.

Het gaat dan onder meer om moties die in enkele andere van de zes deelnemende gemeenten op de Noord-Veluwe zijn aangenomen. Zo is duidelijk dat de raad van Nijkerk vast wil houden aan de huur van een gebouw op het terrein van Proson in Ermelo boven de aankoop. Dat laatste past niet binnen het vastgoedbeleid van Nijkerk dat erop is gericht gemeentelijke gebouwen af te stoten. Van der Woerd vindt dat de bijdragen van gemeenten bij eventuele verliezen beter moeten worden onderbouwd. Wethouder Patricia van Loozen denkt dat de opbouwfase van de nieuwe Inclusief Groep nog wel een jaar in beslag neemt. Voorlopig wil zij niet uitgaan van eventuele verliezen.

Na de jaarwisseling wil het college gaan bezien welke eventuele diensten door de gemeente Nijkerk van de Inclusief Groep kunnen worden afgenomen. In totaliteit biedt het bedrijf werk  aan meer dan duizend mensen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening.