• Archieffoto BDUmedia

Nijkerk houdt miljoenen over

NIJKERK Nijkerk heeft het jaar 2016 afgesloten met een overschot van ruim 3,1 miljoen euro. Het geld wordt, zo heeft de gemeenteraad besloten, gestopt in de algemene reserves. Dat maakt dat eventueel bij de behandeling van de begroting voor 2018 hierover een besluit kan worden genomen.

Wijnand Kooijmans

Het is niet het enige goed nieuws voor de gemeente. De komende jaren stort ook het Rijk meer geld op de Nijkerkse rekening. Voor dit jaar gaat het om 80.000 euro. Maar de drie jaar daarna gaat het om driekwart miljoen euro dat Nijkerk meer ontvangt terwijl voor 2021 zelfs 83.000 euro extra in het vooruitzicht is gesteld.

BEGROTING Ook deze bedragen wil het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders betrekken bij de begroting voor 2018. Het kan keuzes gemakkelijker maken, omdat vooral de voorstellen uit 'Samen aan Zet' meer geld vragen dan vooraf was voorzien. Alleen al de werkgroep economie en bedrijfsvoering vraagt in totaliteit 650.000 euro structureel aan geld.

Hans Boer (ChristenUnie/SGP) is tevreden met het resultaat. Maar toch zijn er zaken die hem verontrusten. Zoals het gegeven dat dertig procent van de inwoners zich weleens eenzaam voelt. Ook signaleert hij een hoog ziekteverzuim onder het ambtelijk personeel.

VERWACHT Volgens Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) heeft de gemeente Nijkerk een moeilijk jaar achter de rug. Waarin veel meer geld is overgehouden dan verwacht. In december werd nog een overschot van een miljoen euro verwacht. Hij vindt dat wellicht deze grote overschotten eerder kunnen worden onderkend. Vooral omdat Nijkerk de laatste jaren traditioneel meer mee- dan tegenvallers heeft.

De reserve van het sociaal domein is gestegen tot 5,5 miljoen euro. Volgens Klompenhouwer moet toch worden getracht hier meer grip op te krijgen. Ook hij heeft zijn zorgen over de druk welke op het ambtelijk apparaat rust en dat vooral de laatste tijd zijn tol eist. Waar nodig moet worden ingegrepen zo is zijn mening.

STRUCTUREEL René Ruesen (Pro21) vindt dat grote overschotten vrij structureel worden voor Nijkerk en dat hier toch naar moet worden gekeken. Voor het sociaal domein was aanvankelijk een tekort van 800.000 euro geraamd, maar uiteindelijk werd het geld niet uitgegeven, waardoor de reserve alleen maar verder is gegroeid. „Hoe groot zijn de risico's binnen

het sociaal domein en moeten wij wel 5,5 miljoen euro aan reserves hiervoor behouden", zo vraagt hij zich af. Bezuinigingen die eerder zijn getroffen moeten wat hem betreft weer tegen het licht worden gehouden.

GLASVEZEL Trudy Doornhof is tevreden over de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen. „Maar is er ook voldoende aandacht voor de mensen die hier wonen. Ook zij willen graag op glasvezel worden aangesloten. Wat is de stand van zaken." Wethouder Patricia van Loozen heeft het antwoord niet paraat, maar komt hiermee op korte termijn naar de raad toe.

Doornhof vraagt zich verder af of de verhoging van de onroerendzaakbelasting achteraf wel zo nodig is geweest. Volgens wethouder Nadya Aboyaakoub is voorzichtigheid gewenst en is het sociaal domein nog volop in ontwikkeling. En is ook de financiering door het Rijk wispelturig. Streven blijft de kwaliteit in de dienstverlening aan de burgers van de gemeente Nijkerk verder te versterken.