• Lex van Lieshout

Nijkerk geeft extra geld aan parkeerservice

NIJKERK De Coöperatieve Parkeerservice waarvan Nijkerk lid is moet reorganiseren en besparen op de kosten. Onder meer betekent dit dat moet worden ingekrompen op het personeelsbestand. Om te komen tot een structureel sluitende begroting moeten de deelnemende gemeenten 2,8 miljoen euro extra bijdragen. Het aandeel van Nijkerk hierin bedraagt 31.000 euro naast de 61.000 die jaarlijks moet worden bijgedragen.

Nijkerk is in 2011 als één van de eerste gemeenten lid geworden van de coöperatie. Deze is verantwoordelijk voor het legen en onderhouden van de parkeerautomaten. Daarnaast wordt incidenteel parkeeradvies ingewonnen. Het college van burgemeester en wethouders is tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. De coöperatie telt inmiddels zestien leden. Hun omzet bedraagt rond de tien miljoen euro. Nijkerk is daarbinnen een kleine speler gezien de bijdrage van 61.000 euro.

In 2016 kwam aan het licht dat de exploitatie financieel onder druk stond. Dit heeft ertoe geleid dat de twee leden van de directie zijn vervangen door een interim bestuurder die het bedrijf weer gezond moet maken.

Nijkerk stemt in met het reddingsplan, mede omdat dit anders het einde betekent van de coöperatie. Uittreden op dit moment is, zo geeft het college aan, momenteel geen alternatief. De kosten zijn vele malen hoger dan Nijkerk nu betaald. Bovendien moeten de werkzaamheden welke Parkeerservice verricht dan op een andere wijze worden opgevangen. De gemeenteraad is geïnformeerd over de gang van zaken.