• ARJEN GERRITSMA GRAPHIC SOUND

'Nijkerk is een sterk merk'

NIJKERK/HOEVELAKEN In 2020 moet Nijkerk een levende gemeente zijn met een vitale en duurzame economie. Met minder regelgeving, meer samenwerking binnen het bedrijfsleven en het beter op elkaar aansluiten van onderwijs en bedrijfsleven. Waarbij meer mensen van buitenaf naar de gemeente moeten komen als bezoeker, inwoner of als bedrijf.

Wijnand Kooijmans

 

Enkele speerpunten van de dialooggroep economie en bedrijfsomgeving die donderdagavond hun visie presenteerden in De Klepperman in Hoevelaken. Cultuur en activiteiten moeten nog aantrekkelijker worden gemaakt en verder uitgebouwd. Lopende initiatieven als Aantrekkelijk Nijkerk en Taskforce Hoevelaken moeten worden omarmd. Het toerisme verdient, zo geeft de werkgroep aan, een impuls. Zowel gemeenteraad als college van burgemeester en wethouders kunnen zich vinden in de visie die is uitgestippeld door de dialooggroep. Wel wordt erop aangedrongen doelgroepen, zoals de grote bedrijven en het onderwijs, bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken.

Beide groepen waren bij de eerste bijeenkomsten niet vertegenwoordigd, met vertegenwoordigers van de grote bedrijven is wel een rondetafelgesprek gevoerd. De dialooggroep heeft bewust gekozen voor een verdere groei van Nijkerk. Streven is dat er meer werkgelegenheid komt met als motto 'iedereen doet' mee. Bedrijfsleven blijkt best bereid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Vanuit de gemeente moeten mensen vanuit deze groep wellicht wat meer een duwtje in de rug krijgen om aan de slag te gaan.

REMMEND BELEID Er wordt erop aangedrongen te kijken naar mogelijkheden waar nieuwe bedrijventerreinen in de toekomst kunnen worden aangelegd. Dat geldt ook voor verdere woningbouw. Wethouder Patricia van Loozen wees vooral op het gebied van bedrijventerreinen op het beleid van de provincie dat remmend werkt op de aanleg van bedrijventerreinen. Wat de werkgroep betreft moet ook worden gewerkt aan de bereikbaarheid van alle kernen en moet er een loket komen voor ondernemers. Op de gemeente wordt een beroep gedaan te komen tot snelle besluitvorming en het snel afgeven van vergunningen.Jongeren moeten elders een opleiding kunnen volgen aan bijvoorbeeld een universiteit. Maar de gemeente moet wel zo aantrekkelijk zijn dat de jongeren terugkeren na afronding van hun studie. De gemeente moet verder eerst bedrijven uit de eigen gemeente raadplegen bij tal van zaken. Verpaupering en leegstand van gebouwen moet worden voorkomen. De gemeente moet de samenwerking en ontmoeting van het bedrijfsleven faciliteren. Waar mogelijk moeten subsidies van provincie, Rijk en Europese Unie uit het vuur worden gesleept. Nieuwe vraagstukken dienen niet te worden opgelost met oude structuren. Om te onderstrepen dat bedrijfsleven en gemeente het, met alle lagen van de bevolking, samen moeten doen werd de helft van de sleutel teruggegeven aan wethouder Patricia van Loozen en raadslid René Ruessen van Pro21. Deze sleutel was bij de start van 'Samen aan Zet' aan de dialooggroep overhandigd.

(Video: Gemeente Nijkerk/YouTube).