• Impressie van nieuwe complex

    Eigen foto

Nijkerk betaalt vergunning voor Sportcomplex Watergoor

NIJKERK De Stichting Sportcomplex Watergoor krijgt een eenmalige subsidie van 8.522,50 euro van de gemeente Nijkerk. Het geld dient als compensatie voor de kosten die zijn gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor kleedkamers en clubgebouw van de Hockey Club Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

Door het college van burgemeester en wethouders was eerder voor de aanleg van de kleedkamers een garantstelling van honderdduizend euro afgegeven. Omdat de uitbreiding en aanpassing van kleedkamers en clubgebouw niet paste binnen het bestemmingsplan was een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning noodzakelijk. Dat maakt dat de kosten van de vergunning extra hoog waren.

LEGESKOSTEN Kwijtschelding van de legeskosten is niet mogelijk op grond van de regels die hiervoor gelden. Door de privatisering van het complex komen in principe alle zakelijke lasten voor rekening van de stichting.

Voor het college speelt in de beslissing de legeskosten toch te vergoeden mee dat de stichting heeft aangegeven zelf veel te investeren in het complex.