• Roos Koole / ANP

Nijkerk in beroep tegen uitspraak huishoudelijke hulp

NIJKERK Het protocol dat Nijkerk hanteert voor de toewijzing van huishoudelijke hulp voldoet niet aan de wettelijke eisen. Tegen dit besluit van de Rechtbank Gelderland wordt door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders hoger beroep aangetekend. Dat betekent dat de Centrale Raad van Beroep nu een bindende uitspraak moet doen.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Marly Klein is volkomen verrast door de uitspraak in de zaak welke door drie inwoners van de gemeente Nijkerk was aangespannen. Zowel de Rechtbank Midden-Nederland als de Rechtbank Noord-Holland hadden eerder aangegeven dat het wel om een deugdelijk onderzoek is. Dat is, zo zegt Klein, voor het college mede reden in beroep te gaan. De Rechtbank Gelderland vindt dat de gemeente met het protocol onvoldoende maatwerk verricht hetgeen op grond van de wet wel is verplicht.

De intentie van de gemeente is, zo zegt Klein, inwoners de ondersteuning te geven welke nodig is. Hierbij wordt per aanvraag bekeken wat inwoners zelf nog kunnen doen of waar mensen in hun omgeving ondersteuning kunnen geven. Na een melding komen zorgconsulenten van de gemeente langs om een gesprek te houden over de aanvraag, de zogenoemde keukentafelgesprekken.

De drie inwoners die in beroep zijn gegaan krijgen, zo belooft Klein, de gevraagde extra uren. Zij zijn wel ingelicht dat de gemeente in beroep gaat tegen de uitspraak. "We hebben weinig behoefte er aan de keukentafelgesprekken nog eens over te moeten doen", zo zegt Klein.