Nieuwe straatnamen vastgesteld

NIJKERK Het terrein op de hoek van de Vetkamp/Vrijheidslaan krijgt de naam De Lieverhof. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarmee de aanbeveling van de straatnamencommissie over.

 

Wijnand Kooijmans

 

De naam is een herinnering aan de Nijkerkse familie De Liever, één van de Joodse gezinnen die in Nijkerk heeft gewoond. Die meesten van hen zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Loek de Liever overleefde wel als kind het concentratiekamp Theresienstadt en houdt nog altijd de Joodse geschiedenis in Nijkerk levend. Het college vindt de naam ook passend in combinatie met de naam Vrijheidslaan, zo zegt burgemeester Gerard Renkema.

 

WOONPARK Ook zijn namen toegekend aan de toekomstige wegen binnen het Woonpark Hoevelaken. Eén van de adviezen was Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye te vernoemen. Zij familie waren de laatste bewoners van Huis te Hoevelaken, het huis wat daar stond voor Huize Hoevelaken. Gekozen is alleen de naam Schimmelpenninck te gebruiken, zij het wel met onderschrift.

 

Het verzoek van de straatnamencommissie de naam van het Bouwfonds terug te laten komen en bij voorkeur op de plaats waar sociale woningbouw gaat plaatsvinden is door het college eveneens gehonoreerd. Dat maakt dat is gekozen voor de straatnamen Schimmelpenninck, Het Bouwfonds, De Glind, Leeuwenstein, Leijerhorst, De Haarhof, Bleekveld, Doornekamp, Eekebosch, Onderhorst, Slingerbosch en Welduin.

 

STRATEN Omdat nog niet bekend is hoeveel straten precies worden aangelegd, zijn tevens al enkele reservenamen vastgesteld. Het gaat om Geldersche Morgen, Sparrendam en Koolboerboschje.

 

Ook voor het Filippoterrein in Nijkerkerveen is de naam vastgesteld. De rond de 35 woningen die hier worden gebouwd zijn het laatste project van de woningbouwvereniging De Goede Woning. Dit door de fusie met de Woningstichting Nijkerk. De straatnaam De Goede Woning wordt van een onderschrift voorzien dat verwijst naar de woningbouwvereniging.