• Arjen Gerritsma

Nieuwe Nijkerkers tekenen hun participatieverklaring

NIJKERK Als afsluiting van een reeks workshops door Vluchtelingenwerk tekenden 28 statushouders maandag hun participatieverklaring. De workshops over de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving zijn onderdeel van het inburgeringstraject van de statushouders. Met de feestelijke ondertekening wil de gemeente de nieuwkomers een welkome start in de Nijkerkse samenleving geven.

De workshops die de statushouders hebben gevolgd, hadden te maken met vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Te denken valt hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner, het recht om je eigen mening te uiten, enzovoorts. Daarnaast gaven gemeenteraadsleden een workshop over de gemeente en de politiek. Ook de bibliotheek en buurtbemiddeling leverden als gastsprekers een
mooie bijdrage aan de workshops.

ONDERTEKENING Voorafgaand aan de ondertekening maakten de deelnemers een stadswandeling, begeleid door medewerkers van Museum Nijkerk. Daarin werden de interessante en belangrijke plekjes in Nijkerk toegelicht. Vervolgens ondertekenden zij allemaal individueel hun participatieverklaring, die ook door wethouder Dijksterhuis werden ondertekend. Tenslotte heette de wethouder de nieuwkomers namens het gemeentebestuur van harte welkom in Nijkerk en nodigde hen uit vooral mee te doen en hun talenten te ontplooien.

HARTVERWARMEND Harke Dijksterhuis: ,,De motivatie van al deze nieuwe inwoners is hartverwarmend. Helemaal opnieuw beginnen in een ander land met een andere cultuur is niet makkelijk. De nieuwkomers hebben allemaal hun eigen verhaal. En ondanks hun moeilijke situatie zijn de statushouders écht gemotiveerd om het beste van hun leven in Nijkerk te maken. Ze willen onze taal spreken en hun weg kunnen vinden in Nijkerk."

VLUCHTELINGENWERK De wethouder prees ook de medewerkers van Vluchtelingenwerk voor hun grote inzet. ,,Dankzij de medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, worden deze mensen goed begeleid op hun weg om volwaardig in de Nijkerkse samenleving mee te kunnen doen. Dat waardeer ik erg. Iedereen moet in onze gemeente mee kunnen doen. "

PARTICIPATIEVERKLARING De participatieverklaring is door de landelijke overheid ingevoerd om nieuwkomers kennis te laten maken met de Nederlandse normen, waarden, rechten en plichten. In de verklaring spreken de nieuwkomers zich uit dat zij dat zij de basisprincipes uit de Nederlandse samenleving respecteren. Sinds een jaar moeten alle nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn deze verklaring verplicht ondertekenen als onderdeel van hun inburgeringsexamen.