• Leerlingen van Accent Praktijkonderwijs, het Corlaer College en twee van de initiatiefnemers van de Kinderzwerfboekenstations.

    Maranke Pater

Nieuwe kinderzwerfboekenstations

NIJKERKERVEEN De Van Rootselaarschool in Nijkerkerveen heeft vanaf vandaag, Nationale Kinderzwerfboekdag, een kinderzwerfboekstation, gerealiseerd op initiatief van Kinderzwerfboek Regio Nijkerk. Op korte termijn worden er ook kinderzwerfboekstations gerealiseerd bij winkelcentrum Paasbos, het gemeentehuis, de Emmaschool en bij Basisschool De Hoeksteen. Ook in Hoevelaken komt er één, bij Basisschool De Hoeve. De stations worden gesponsord door de locaties zelf en door bedrijven.

 

Esther van Montfrans, Trudy Doornhof, Merit Roodbeen en llse Heining zijn de drijvende krachten achter de kinderzwerfboekstations in de gemeente Nijkerk. Heining: ,,Ik werk zelf als leerkracht op een basisschool en weet hoe belangrijk het is om te lezen voor kinderen. In Nederland heeft 15% van de kinderen die het basisonderwijs verlaten een taalachterstand. Dat zijn er ruim 40.000 per jaar! Wij willen alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen, want dat helpt je verder."

EXPEDITIE De kasten worden gemaakt door leerlingen van de VMBO-klas van het Corlaer College en door leerlingen van Accent Praktijkonderwijs. Cees van Bruggen, docent van de Bouwen- Wonen-Interieurgroepen op het Corlaer College: ,,We hebben al vaker kasten gemaakt voor instanties. Met de opbrengst van de kinderzwerfboekstations financieren wij ons expeditieonderwijs. Zo zijn er jongeren die binnenkort naar Roemenië gaan. Op deze manier dient alles dubbelop het goede doel."

Het belang van lezen wordt hiermee onderkend, vindt Merit Roodbeen. ,,Een Kinderzwerfboekstation is een laagdrempelige manier om kinderen aan het lezen te krijgen. We hebben de stations in samenspraak met de bibliotheek gestart." Iedereen die gebruik maakt van een Kinderzwerfboekstation kan hier boeken uit halen, maarkan er ook zelf boeken in stoppen. Esther van Montfrans: ,,Handig voor als je je boekenkast wilt leegruimen en je wilt je boeken aan een goed doel doneren. We zien ook dat scholen elders in het land acties op touw zetten om de Kinderzwerfboekkasten te vullen."

CODE Het systeem van Kinderzwerfboek is dat er boeken beschikbaar zijn die gaan zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers en bijvoorbeeld winkels. Roodbeen: ,,Door middel van een zwerfboeksticker waar een code op geschreven wordt kan een zwerfboek zelfs helemaal gevolgd worden op zijn reis, maar dat hoeft niet per se."

Er staat al een kinderzwerfboekstation bij Basisschool Het Baken, maar deze valt niet onder het initiatief van Kinderzwerfboek Regio Nijkerk. Trudy Doornhof: ,,We juichen dat alleen maar toe. Hoe meer kinderzwerfboekstations hoe beter, want hoe makkelijker het wordt voor kinderen om zomaar ergens een boek te kunnen pakken en te lezen. We zijn ontzettend blij dat er de komende weken zoveel nieuwe Kinderzwerfboekstations bij komen!"

Kinderzwerfboek Regio Nijkerk is te vinden op www.facebook.com/kzbregionijkerk. Belangstellenden die een kinderzwerfboekstation willen starten, kunnen contact opnemen met kinderzwerfboekregionijkerk@gmail.com.Algemene informatie is te vinden op kinderzwerfboek.nl.