• Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn

Nieuwe huurwoningen in Hoevelaken opgeleverd

HOEVELAKEN De eerste zes nieuwbouw huurwoningen aan de J.J.A. Goeverneurlaan in Hoevelaken van Woningstichting Nijkerk (WSN) zijn donderdag opgeleverd. Het feest werd gevierd met de nieuwe bewoners, in aanwezigheid van wethouder Harke Dijksterhuis van de gemeente Nijkerk.

In Hoevelaken is tot 2030 behoefte aan 200 tot 300 extra sociale huurwoningen. Met de komst van de nieuwe woningwet is bepaald dat corporaties alleen nog binnen vastgestelde woningmarktregio's werkzaam mogen zijn. Sindsdien mag WSN ook woningen bouwen in Hoevelaken.

BIJZONDER MOMENT Peter Toonen, directeur-bestuurder van WSN: ,,Dit jaar nog leveren we in totaal 30 nieuwe huurwoningen op in Hoevelaken. Deze zes zijn de eerste en dat is best een bijzonder moment." Ook wethouder Dijksterhuis is blij met de oplevering van de woningen in Hoevelaken. ,,Er is duidelijk een behoefte aan sociale huurwoningen in Hoevelaken. Ik vind het belangrijk dat er zo veel mogelijk in die behoefte wordt voorzien. Deze zes woningen zijn wat mij betreft dus een begin, de ambitie is om in de nabije toekomst nog meer huurwoningen te realiseren."

VOORRANG VOOR HOEVELAKERS Het is lang geleden dat woningzoekenden uit Hoevelaken de mogelijkheid kregen om in Hoevelaken voor een nieuwe huurwoning in aanmerking te komen. Woningstichting Nijkerk en de gemeente besloten daarom dat deze nieuwe woningen met voorrang worden toegewezen aan inwoners van Hoevelaken.

NIEUWBOUW Het project aan de J.J.A. Goeverneurlaan is niet het enige project van WSN in Hoevelaken. Aan de Monshouwerlaan werd op 10 juli het hoogste punt bereikt van 24 huurappartementen. Daarvan zijn er 16 bestemd voor bewoners die worden ondersteund door de JP van den Bent stichting. De overige 8 wijst WSN met voorrang toe aan woningzoekenden uit Hoevelaken met een zorgindicatie.