• De huidige dependance van het stadhuis moet plaatsmaken
    voor het nieuwe Huis van de Stad.

    Wijnand Kooijmans
  • Gemeente Nijkerk
  • 07nijk004.jpg
    Centrum

    Gemeente Nijkerk

Nieuwe Huis van de Stad op plek dependance

NIJKERK Het nieuwe Huis van de Stad in Nijkerk moet komen op de plek van de huidige dependance van het stadhuis aan de Kolkstraat. Renovatie van het huidige gebouw levert geen bijdrage aan de versterking van de binnenstad. Het monumentale deel van het stadhuis moet wel behouden blijven met het liefst meer uitstraling en een toegankelijk karakter, vindt Hiltjo Graafland.

Wijnand Kooijmans

Grote voordeel van de gepresenteerde plannen voor de Havenkom en het Kerkplein noemt Hiltjo Graafland van de werkgroep Binnenstad dat het tot stand is gekomen in samenwerking tussen de werkgroep en de gemeente. Hierdoor is er ook een grote samenhang tussen de plannen en bestaat er een breed draagvlak. De presentatie in gebouw De Schakel werd bijgewoond door ruim honderd bezoekers die zich in het algemeen lovend uitlieten over de gemaakte keuzes.

Met de keuze voor de locatie van de huidige dependance valt ook het Kerkplein af als mogelijke vestigingsplaats voor het Huis van de Stad. Streven is dat de plannen in 2020 zijn gerealiseerd. In januari neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de plannen, streven is dat in maart de gemeenteraad ook het fiat geeft aan de plannen.

De Havenkom moet in de toekomst iets gaan toevoegen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Het oude stadhuis moet daarin een belangrijke rol gaan spelen, bijvoorbeeld door hierin een restaurant te vestigen. Trouwen op deze plek moet een optie blijven, zoals ook het college hier de vergaderingen moet kunnen blijven houden. Het Kerkplein wordt meer geschikt gevonden voor de bouw van woningen.

In de plannen voor de Havenkom is, naast het Huis van de Stad, ook woningbouw opgenomen alsmede een activiteiten- en manifestatieruimte. Tevens moeten hier zestig parkeerplaatsen komen. De gemeente moet in de eigen parkeerbehoefte voor het ambtelijk apparaat voorzien, conform de gemeentelijke parkeernormen. Eventueel kan in een ruimte van het nieuwe Huis van de Stad ook een centrum van de smaak worden ingericht dat in eerdere plannen is opgevoerd. In de Havenkom moet tevens de monding van de Kolk beter zichtbaar worden gemaakt. Voor sloepjes moet een goede afmeermogelijkheid komen. Als het ware moet het mogelijk zijn hier met een huwelijksbootje aan te meren om vervolgens te trouwen. Het geheel moet zorgen voor meer reuring.

Op het Kerkplein moet de auto in de toekomst te gast zijn. De kerk moet hier het aanzicht bepalende gebouw zijn. Tevens is voorzien in de komst van twee gebouwen op de hoeken van het plein. Naast tachtig parkeerplekken moet er ook een goede stallingsvoorziening voor fietsen komen. Bestaande gebouwen moeten worden ingepast. De aanwezige bomen blijven gehandhaafd. Gestreefd wordt naar kleinschalige bebouwing in de vorm van een wand tegenover de Grote Kerk. Het voormalige pand van de Jumbo vraagt, zo is de werkgroep van mening, een snelle aanpak. Het schreeuwt om verbetering. Bij de bouw van woningen moet worden voorzien in de parkeerbehoefte van de toekomstige bewoners.

De bouw van een nieuw Huis van de Stad past binnen de financiële middelen die binnen de gemeente Nijkerk hiervoor aanwezig zijn, zo wordt geconcludeerd.