Nieuwe coalitie presenteert programma

NIJKERK De nieuwe coalitie van VVD, PRO21 en LP heeft dinsdagmiddag een nieuw coalitieprogramma gepresenteerd. Het akkoord heeft als titel De Kanteling. Belangrijkste speerpunten zijn verzachting van de rijksbezuiniging op het sociale domein. Daarvoor wordt de OZB-belasting verhoogd met 10 procent vanaf 2016. Er komen vier wethouders in het nieuwe college. Dat is een wethouder meer dan in het oude college. PRO21 vaardigt twee wethouders af, De VVD en LP elk één wethouder.

Henk Brinkman

De nieuwe wethouders zijn Wim van Veelen (PRO21), Nadya Aboyaakoub (PRO21), Marly Klein (VVD) en Patricia van der Hurk (LP). De vier wethouders gaan fulltime aan de slag. Wim van Veelen geldt als een outsider in de Nijkerkse politiek. Hij is nu nog bestuursvoorzitter van de ontwikkelingsmaatschappij Vathorst, een samenwerkingsverband van de Amersfoortse overheid en particuliere bedrijven die werkten aan de ontwikkeling van de wijk Vathorst in Amersfoort.

De nieuwe coalitie sluit aan bij de beleidsvoornemens van de vorige coalitie van CDA, CU-SGP en VVD als het gaat om de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Daartoe is door de oude coalitie al een veranderingstraject ingezet om de ambtelijke organisatie kleiner en efficiënter te maken. De rol van de overheid zal vooral regisserend zijn en initiatieven zullen vooral van bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten komen. Onverminderd wordt vastgehouden aan de klimaatdoelstellingen. Verder wordt de regionale samenwerking tegen het licht gehouden.

Op het socialer domein van zorg en jeugdzorg moet 1,5 miljoen euro worden bezuinigd omdat het rijk de uitkeringen kort. De nieuwe coalitie wil dat verzachten door de OZB te verhogen met 10 procent. Dat zou per huishouden 2,36 per maand gaan kosten.