• De tekening van de eerste plannen achter de Hoogstraat.

Hoogstraat boos over plannen

NIJKERK 'Belachelijk' noemen ze de plannen van projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed om een nieuwe woonwijk te gaan ontwikkelen op het groene weiland achter de historische villa De Meinskamp aan de Hoogstraat. ,,En wij zijn niet de enigen die er zo over denken'', weten Frans Gockel, Gerrit Koenen en Bert Markerink. ,,Ook onze andere buren op de Hoogstraat en de bewoners van de omliggende straten maken zich ernstig zorgen over de negatieve effecten hiervan op de verkeersveiligheid en de parkeerdruk in de buurt.''

Margreet Hendriks

De drie bewoners van de Hoogstraat raakten gealarmeerd toen er, kort na het bericht dat de Meinskamp is verkocht aan een nieuwe eigenaar, een geruchtenstroom op gang kwam dat er plannen waren om op het terrein achter de karakteristieke villa een aantal nieuwe woningen te gaan bouwen. ,,Wat voor woningen en hoeveel was echter volstrekt onduidelijk'', vertellen zij. ,,Uit nader onderzoek bleek dat er onder de huidige eigenaar een kadastrale splitsing heeft plaatsgevonden tussen de grond rond de villa en het daarachter liggende terrein dat loopt tot aan de spoorlijn. Dit terrein is aangekocht door de heer Van der Horst; de vader van de gelijknamige makelaar in Nijkerk die, naar wij hebben vernomen, trouwens ook de koper is van de pas volgend jaar op te leveren villa. Voor het inmiddels in zijn bezit zijnde terrein zou Van der Horst op zijn beurt weer een verkoopafspraak hebben met De Bunte Vastgoed die er woningen wil gaan ontwikkelen. Om duidelijk te krijgen wat er gaande is, hebben we de buurt gemobiliseerd voor een informatieavond in De Hoogh en De Bunte Vastgoed uitgenodigd om daar hun plannen te komen toelichten."

Tot verbijstering van de meer dan veertig bezoekers kwam er een plan op tafel voor de bouw van een grote wijk met circa dertig woningen. Het verkeer van en naar die woningen moet volgens de tekening allemaal afgewikkeld worden via het pad dat naast Hoogstraat 28 naar het achterliggende weiland voert. Een weg die daarvoor helemaal niet geschikt is, mede vanwege de plek waarop deze uitkomt op de straat. ,,Dit is vragen om ongelukken, ook omdat er in dit gedeelte van de Hoogstraat geen stoepen zijn. Omdat De Bunte uitgaat van een parkeernorm van 1,2 auto per woning, wat echt niet van deze tijd is, vrezen we voor een toenemende parkeerdruk in de omliggende straten waar het parkeren nu al lastig is. In de Van Curlerstraat is vanwege de parkeeroverlast bij de uitritten van huizen in het verleden zelfs een gedeeltelijk parkeerverbod ingesteld."

De bewoners van deze wijk zitten vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet te wachten op de toename van het verkeer van een nieuwe woonwijk achter De Meinskamp. ,,Verkeer dat alleen maar de wijk uit kan via de Van Twillerstraat, de Van Curlerstraat, de Reynoltstraat, de Van Rensselaerstraat of de Hoogstraat richting Van Oldenbarneveltstraat. Nee, met dit plan is echt niemand blij, behalve de paar mensen die van deze ontwikkeling flink rijker willen worden. Maar daarvoor helpen ze wel deze hele buurt naar de gallemiezen.''

EERSTE VERKENNING Projectleider Derk Joosten van De Bunte Vastgoed Oost erkent dat er onrust is over de plannen bij de omwonenden van De Meinskamp. ,,De tekening die we daar hebben laten zien, is slechts een eerste verkenning van wat er wellicht mogelijk is. Het is duidelijk dat wij er graag willen bouwen en de gemeente Nijkerk staat daar in principe niet afwijzend tegenover. Maar voordat we met een definitief plan kunnen komen moet er nog heel wat uitgezocht worden, want de locatie kent natuurlijk wel een aantal beperkingen bijvoorbeeld ten aanzien van ontsluiting, geluid van het spoor en de bodemgesteldheid. Dat moeten we allemaal nog goed onderzoeken voordat we met een definitief plan komen. Op welke termijn dit gaat gebeuren kunnen we nu nog niet overzien, maar we zullen de omwonenden daarbij zeker gaan betrekken.''

Wethouder Wim Oosterwijk is niet persoonlijk bereikbaar voor commentaar over de kwestie. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente Nijkerk wel kennis heeft genomen van de plannen om het weiland achter de Meinskamp te gaan bebouwen. ,,Woningbouw op deze locatie past in principe wel in het inbreidingsbeleid van de gemeente. Dat hebben wij de projectontwikkelaar ook meegedeeld. Het plan moet natuurlijk wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden waaronder voldoende parkeerruimte, verkeersveiligheid en geluidsnormen. Daarop zullen wij het plan van de ontwikkelaar te zijner tijd ook gaan beoordelen. Maar zolang er nog geen aanvraag ligt voor een bestemmingswijziging hebben wij als gemeente in principe geen rol in deze zaak.''

STICHTING Markerink, Koenen en Gockel lijken bepaald niet van zins om rustig af te wachten hoe de zaken zich verder ontwikkelen. Zij zijn druk bezig met het oprichten van een stichting om de bouwplannen te blokkeren en hebben inmiddels ook al een website onder de naam www.behoudmeinskamp.nl in de lucht gebracht, waarin zij hun bezwaren toelichten. Verkeersveiligheid staat daarbij met stip op 1, gevolgd door toenemende parkeerdruk, geluidsoverlast en aantasting van de woonsfeer in de directe omgeving. ,,De Hoogstraat straalt nog altijd een historische sfeer uit en niet in het minst door de bijzondere bouwstijl van de oude uitgeverij van Callenbach (nu centrum De Hoogh) en de naastliggende villa van Callenbach, de Meinskamp. Een sfeer die het waard is om beschermd te worden en die zeker niet mag sneuvelen voor de commerciële belangen van particuliere partijen. Daar zullen we ons tegen verzetten.''