• Lex van Lieshout ANP photo

Gemeente wil meewerken aan bouw woning op landgoed

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil meewerken aan het verzoek om een woning te mogen bouwen naast het perceel aan de Van Dijkhuizenstraat 8. De woning dient als compensatie voor gesloopte bouwwerken op landgoed Nordengoed, maar dit is niet realiseerbaar op het landgoed.

Wijnand Kooijmans

Het voorstel heeft de nodige voeten in de aarde gehad, en nog steeds. Verwacht wordt door het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders dat tegen de bouw van de woning bezwaren worden ingediend.

BEZWAAR Gebleken is dat de directe omgeving niet direct enthousiast is over de bouw van de woning. De verwachting is dan ook dat bezwaar (zienswijze) wordt ingediend. Met de directe buren is afgesproken hen nauw bij de uitwerking van de plannen te betrekken. Ontsluiting van de nieuwe woning is mogelijk via een bestaande weg waarop het recht van overpad bestaat.

JACHTHUT Op het perceel staat een bouwwerk dat door de lokale jachtvereniging als jachthut wordt gebruikt. Na een handhavingsverzoek heeft de eigenaar een legalisatieverzoek ingediend. Hierop is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend door het college. Het is nog niet bekend of hiertegen beroep wordt ingesteld.