Nieuwbouw aan Vrijheidslaan

NIJKERK De Woningstichting Nijkerk en de gemeente hebben een plan ontwikkeld voor de bouw van woningen aan de Vrijheidslaan op de plek vanaf de Koetsendijk naar waar nu rijschool Roordink is gevestigd. Bureau 4D Architecten heeft schetsen gemaakt die in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de visie die de gemeente heeft opgesteld voor de Torenstraat en de Vrijheidslaan.

Er moeten zes stadswoningen komen met twee verdiepingen en een kap. Daarnaast moeten er twee woningen van twee-onder-één-kap. Bij de voorbereiding van de plannen is nauw samengewerkt met de Adviescommissie Monumenten en de Welstandscommissie. Ook is er een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden. Volgens wethouder René Windhouwer waren de bezoekers over het algemeen enthousiast over de plannen. Wel zijn met enkele omwonenden nadere afspraken gemaakt over de overgang het plangebied naar hun leefomgeving. Daarbij is ook gesproken over het verkeersveiliger maken van de kruisingen met de Vleenenck.