• Politie

Nieuw pleidooi voor ambulancestandplaats in Nijkerk

NIJKERK De gemeente Nijkerk bepleit nogmaals bij de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden de komst van een eigen ambulancestandplaats in Nijkerk. Dit vanwege de toenemende druk op de beschikbaarheid van de acute zorg. Dat maakt dat een goede coördinatie en afstemming noodzakelijk is.

Wijnand Kooijmans

De veiligheidsregio heeft 2018 met een positief resultaat afgesloten van 1,4 miljoen euro. Hiervan wordt een half miljoen euro bestemd voor de meldkamerkosten van de brandweer en 0,1 miljoen voor het realiseren van een klant contactcentrum. Nijkerk ontvangt zelf 55.950 euro terug.

De bijdrage van het Rijk voor de meldkamer wordt vanaf 2020 gekort, omdat er van wordt uitgegaan dat de nieuwe meldkamer effectiever kan werken en daardoor financieel voordeel oplevert. De nieuwe meldkamer in Apeldoorn is echter nog niet gebruiksklaar waardoor extra kosten tot de ingebruikname van deze meldkamer moeten worden gemaakt.

De veiligheidsregio wil ook de contacten met klanten verbeteren en moderniseren. Hiervoor wil men een nieuw klantcontactcentrum opzetten. Daardoor kunnen klanten zeven dagen per week vierentwintig uur per dag bij de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD) terecht.

Om te zorgen dat de bevolkingszorg regionaal professioneler kan functioneren wordt de bijdrage per inwoner met 0,52 eurocent verhoogd. Het geld is onder meer benodigd voor opleidingen, extra piketposten en het verbeteren van de regionale netwerkorganisatie voor bevolkingszorg. Verwacht wordt dat de komst van de Omgevingswet leidt tot meer kosten voor specialisatie van functies. Regionaal is hiervoor 150.000 euro extra per jaar nodig.