• Harry Koelewijn

Nieuw Nijkerks college is gevormd

NIJKERK ChristenUnie/SGP, PRO21 en VVD hebben overeenstemming bereikt over de contouren van het coalitieakkoord voor de komende vier jaar.

Wijnand Kooijmans

De huidige bestuursstijl is, zo geeft formateur Eppie Klein aan, de rode draad voor het handelen van het bestuur in de komende raadsperiode. Een open dialoog en samenwerking met alle betrokkenen waarbij ruimte wordt geboden aan elke raadsfractie in de gemeenteraad. Daarnaast wordt actief de verbinding met de gemeenschap in de gemeente Nijkerk, de partners van de gemeente en de ambtelijke organisatie gezocht.

Het akkoord is ook de invulling van de wethouderszetels bekend. De ChristenUnie/SGP krijgt als grootste partij twee wethouders. Al eerder werd bekend dat hiervoor kandidaat zijn Wim Oosterwijk en Harke Dijksterhuis. Bij PRO21 heeft Nadya Aboyaakoub de voorkeur gekregen boven Wim van Veelen. De VVD schuift Mariëlle Broekman naar voren. Zij was eerder raadslid voor deze partij.

Wim van Veelen vindt het jammer dat hij zijn werk niet kan afmaken, maar begrijpt de keuze. Hij blijft, evenals huidig wethouder Patricia van Loozen (DLP) wel raadslid.