• Wijnand Kooijmans

Niet verplaatsen van bedrijf Kraaij blijft een optie

NIJKERK Het niet verplaatsen van het bedrijf Kraaij blijft als optie gehandhaafd in de verdere uitwerking van de plannen voor woningbouw in het gebied Spaanse Leger.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van de kaders die door de raad aan het plan worden gesteld. Tijdens de raadscommissie had de eigenaar aangegeven dat verhuizing van zijn bedrijf naar een andere locatie de enige oplossing is. Anders vindt er, zo gaf hij aan, geen woningbouw plaats in het gebied.

INPASSEN De raad wil daar niet in meegaan. Het eventueel inpassen van het bedrijf wordt als een goede mogelijkheid gezien, ook al gaat dit ten koste van woningbouw. Intratuin heeft aangegeven dat in het plan rekening moet worden gehouden met de bevoorrading van hun bedrijf. Dit wordt door de raad in eerste instantie gezien als een aangelegenheid tussen het bedrijf en de projectontwikkelaar.

Voor de ChristenUnie is doorslaggevend om mee te gaan met de kaderstelling dat de projectontwikkelaar heeft toegezegd nog eens te willen kijken naar de bouw van meer woningen in de middeldure sector. Wethouder Wim Oosterwijk deed de toezegging om op dit punt ook met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan.

NIJKERKERVEEN Ook de bouw van 67 woningen in het gebied rond de Talmastraat kan doorgang vinden. Een brief van Veldhuizen Gevelrenovatie dreigde roet in het eten te gooien. Een eigen akoestisch onderzoek van het bedrijf wees uit dat de komst van de woningen de bedrijfsvoering van het bedrijf kan verstoren. Door de toezegging van de projectontwikkelaar een geluidsscherm te plaatsen is echter alsnog overeenstemming bereikt met het bedrijf. Een handgeschreven briefje geeft aan dat Veldhuizen bereid is ook af te zien van het instellen van beroep bij de Raad van State indien de gemaakte afspraken na worden gekomen.

RAADSLID Tijdens de raadsvergadering werd Jolanda Nijeboer beëdigd als raadslid. Zij werd bij de gemeenteraadsverkiezingen met voorkeurstemmen gekozen als raadslid voor de VVD. Door ziekte kon zij echter het raadslidmaatschap een jaar lang niet vervullen. In de tussenliggende periode is zij drie termijnen vervangen door Richard van Hussel. Hij blijft wel commissielid voor de VVD. Burgemeester Gerard Renkema gaf ten aanzien van Van Hussel aan niet eerder te hebben meegemaakt in zijn loopbaan dat iemand zo vaak is beëdigd. Van Hussel was raadslid sinds 2014 en heeft zich, zo gaf Renkema aan, zich steeds laten gelden: zowel verbaal als non-verbaal.

AFSCHAFFEN De raad stemt ook in met het afschaffen van het automatisch verlenen van vergunningen voor evenementen indien beoordeling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Niet iedereen staat hierom te juichen. Doorslag geeft dat hiermee kan worden voorkomen dat een vergunning wordt afgegeven voor een evenement dat toch tot veiligheidsrisico's kan leiden. Wel moet worden gekeken of bereikt kan worden dat aanvragen binnen de gestelde termijn worden behandeld.