Niet-christelijke coalitie in de maak

Historische ontwikkeling in Nijkerkse politiek

Henk Brinkman

NIJKERK VVD, PRO21 en Lokale Partij gaan mogelijkheden onderzoeken om een nieuwe coalitie te vormen. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de vijf partijen in de gemeenteraad, dat zaterdag werd gehouden. Deze partijen hebben samen een meerderheid van 1 zetel in de gemeenteraad. In dat overleg werd teruggeblikt op de gang van zaken tijdens de raadsvergadering van 29 juni, waarin de genoemde drie partijen een motie aannamen om zondagsopenstelling van winkels mogelijk te maken.CDA en CU-SGP keerden zich daartegen. CU-SGP fractievoorzitter Hans Boer zegde het vertrouwen in coalitiegenoot VVD op toen de motie was aangenomen. Daarop stelde CDA-leider Joop van Ruler dat de coalitie zo niet verder kon en er nieuwe gesprekken nodig waren.

De VVD speelt een sleutelrol. Na de verkiezingen koos de VVD ervoor om samen met CDA en CU-SGP verder te gaan met de coalitie zoals die ook in de vorige raadsperiode een coalitie vormden. De VVD koos voor continuïteit vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, maar moest daarvoor wel beloven haar verkiezingsstandpunt voor zondagsopenstelling van winkels in te leveren voor de komende raadsperiode.

Alle partijen hebben in het zaterdagse beraad wel afgesproken dat belangrijke en breed gedragen onderwerpen zoals de bezuiniging op de ambtelijke organisatie en het daarbij behorende veranderingsproces op het stadhuis, zullen worden voortgezet.