• Hbo-student Tom Jongeling (rechts) fungeert als vraagbaak voor vluchteling Yunnes.

    Theo Zuurman

'Nederland is mijn huis, mijn land!'

NIJKERK De Jemenitische vluchteling Yunnes (23) is slachtoffer van de grootste humanitaire ramp van na de Tweede Wereldoorlog. Door de burgeroorlog is hij vanuit de hoofdstad Sanaa gevlucht en na een maandenlange tocht uiteindelijk als statushouder in het Zusterhuis in Nijkerk aangekomen. Hier woont hij met andere, voornamelijk Syrische en Eritrese statushouders, in een eenpersoonskamer. Hbo-student Tom Jongeling (ook 23) uit Ermelo begeleidt hem vanuit VluchtelingenWerk Nijkerk als stagiair.

Theo Zuurman

Voordat Yunnes zo’n half jaar geleden in Nijkerk aankwam, had hij een gevaarlijke vluchtroute te voet, boot en trein afgelegd. ,,Ik studeerde medicijnen en werkte op de boerderij van mijn vader. Door het oorlogsgeweld besloot ik te vluchten. Wat ik erg vind, is dat de rijke Arabieren uit Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman mij niet accepteren, terwijl ik toch een ‘broeder’ van hen ben’’, vertelt Yunnes teleurgesteld.

Zijn vlucht verliep per vliegtuig naar Iran, per voet naar Turkije, met de boot naar Griekenland en verder via Macedonië, Servië, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland en uiteindelijk kwam hij terecht in Nederland. 's Avonds en 's nachts lopen en overdag sliep hij. In Nederland werd hij door de marechaussee naar het AZC in Ter Apel gebracht, waar hij zich bij het IND meldde. Daarna verbleef hij nog in de AZC’s van Wageningen, Arnhem en Winterswijk voordat hij de papieren als statushouder ontving en per trein naar Nijkerk afreisde.

MOEILIJKE REGELGEVING Tom Jongeling kan zich de eerste ontmoeting nog goed herinneren. ,,Ik stond op de afgesproken tijd bij het station, maar wie er ook kwam, geen Yunnes te bekennen. Wat bleek, hij was al eerder gekomen en naar het kantoor van VluchtelingWerk aan de Frieswijkstraat gegaan, waar hij voor een gesloten deur stond. Daar ontmoette ik hem voor het eerst.’’ De twee kunnen goed met elkaar overweg, tijdens het interview worden regelmatig grapjes gemaakt. ,,Tom helpt me overal mee, want de regelgeving in Nederland is voor mij erg moeilijk, vooral omdat ik de taal nog niet goed ken. Tom gaat met me mee naar de gemeente, de woningstichting, regelt de post, verzekeringen en eigenlijk alles.’’

GERECHTIGHEID Jongeling, die Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de hogeschool Windesheim in Zwolle studeert, loopt nog vier weken stage bij VluchtelingenWerk Nijkerk. ,,Ik vind het mooi dat ik een bijdrage kan leveren in de begeleiding van vluchtelingen die echt hulp nodig hebben’’, vertelt de student. Nog tips voor je opvolger? ,,Vooral veel van genieten en je leert er zelf ook veel van.’’ Op de vraag aan Yunnes wat hij het mooiste van Nederland vindt, antwoordt hij spontaan: ,,Nederland is mijn huis, mijn land! Waar gerechtigheid bestaat is een thuis.’’

BEGELEIDEN Judith Teunissen, teamleider locatie Nijkerk van VluchtelingenWerk Oost Nederland schuift aan. ,,We hebben nu achttien maatschappelijke/juridische vrijwilligers en stagiaires, plus mezelf als enige professionele kracht. Het is een fantastisch betrokken team. Omdat we de vluchtelingen nu achttien maanden in plaats van acht maanden begeleiden bij intensievere trajecten, hebben we extra vrijwilligers en stagiaires nodig. Zij helpen bij praktische zaken zoals het vestigen in de gemeente, informeren over de inburgeringsplicht, begeleiden bij zelfredzaamheid en tot slot participeren in de samenleving.’’

Aanmelden of nadere informatie? Mail naar jteunissen@vluchtelingenwerk.nl of bel naar 06 22533849.