• ARJEN GERRITSMA
  • ARJEN GERRITSMA
  • ARJEN GERRITSMA
  • ARJEN GERRITSMA
  • ARJEN GERRITSMA

'Nauwelijks breekpunten in vorming van coalitie'

NIJKERK Verenigingen die worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud mogen bij een overdracht van hun accommodatie nooit opdraaien voor de kosten daarvan. Dat gaf Patricia van Loozen (De Lokale Partij) aan tijdens het lijsttrekkersdebat in het stadhuis. 

Wijnand Kooijmans

Dit naar aanleiding van de vele kritiek op de beheersorganisatie SRO. Het zou gaan om 800.000 euro voor alleen al de terreinen. Wanneer daar de gebouwen nog eens bij worden betrokken, loopt dit bedrag op tot een miljoen. Volgens Boudewijn van der Woerd (VVD) was het voor verenigingen moeilijk zaken te doen met SRO en moest steeds de gemeente worden ingeschakeld om gerechtvaardigde wensen gedaan te krijgen

STADHUIS De nieuwbouw van het stadhuis kwam uiteraard ook ter sprake tijdens het debat. Joop van Ruler (CDA) blijkt duidelijk alleen te staan in zijn streven dat plan af te schieten en in zijn pleidooi het huidige gemeentehuis te renoveren. Nadya Aboyaakoub (PRO21) vindt dat Nijkerk door de ontwikkelingen in de Havenkom bruisend kan worden en het CDA daar dus tegen is.

Ook Martina Lanting (ChristenUnie/SGP) vindt het verrassend dat het CDA alleen staat in de bezwaren tegen de nieuwbouw en met andere cijfers komt dan de andere vier partijen. Volgens Van Ruler is de nieuwbouw overigens geen breekpunt als het gaat om de vorming van een nieuwe coalitie.

VERKEER Voor de meeste partijen blijken er overigens nauwelijks breekpunten te zijn wanneer het gaat om de vorming van een nieuwe coalitie. Alleen Boudewijn van der Woerd wil graag vasthouden aan de visie van de liberalen als het gaat om de bereikbaarheid van Nijkerk. Voor Nadya Aboyaakoub is dat de ondersteuning van mensen die in problemen zitten. Het sociaal hart moet voor hen blijven kloppen, vindt zij.

Voor de invulling van het terrein van Bad Bloemendal in Nijkerk willen de partijen eerst de discussie aangaan met alle betrokken partijen. Ontkend wordt dat er al een plan in de la ligt dat op een geschikt moment tevoorschijn kan worden gehaald. Het CDA denkt wel aan verplaatsing van de huidige sportvelden naar het terrein van Bad Bloemendal en woningbouw op de bestaande sportvelden, maar zegt dat draagvlak daarvoor van belang is.

START Voor Hoevelaken wordt een maatschappelijk plein als een noodzaak gezien. Maar de start wordt als niet goed beschouwd, omdat omwonenden er niet vanaf het eerste begin bij zijn betrokken. Dat maakt dat gekeken moet worden hoe er invulling aan kan worden gegeven met behoud van het evenemententerrein.

Voor Nijkerkerveen willen de partijen zich vooral richten op behoud van de huidige supermarkt. Al ziet Patricia van Loozen wel mogelijkheden voor andere ondernemers zich aan het Plein te vestigen. Kritiek kwam er op het CDA ten aanzien van het proces van Samen aan Zet.

GELD Vooral Boudewijn van der Woerd vindt dat de christendemocraten te gemakkelijk het geld als excuus noemen voor hun aanvankelijk verzet. Waar volgens hem de toenmalige CDA-wethouder een jaar de kans heeft laten lopen om het proces van de grond te tillen. Van Ruler bestrijdt dat, volgens hem is het een zaak van het voormalige college waarin ook de VVD zitting had.

Eén van de vragen was ook hoe betrouwbaar de VVD is, gezien de val van het eerste college over de openstelling op zondag. Volgens Boudewijn van der Woerd was dit een noodzaak, gezien de ontwikkelingen in de markt en bleek het openbreken van de afspraken met ChristenUnie/SGP en CDA niet mogelijk.

ONTMOETINGSPLEK Tijdens het debat werd ook gesproken over een ontmoetingsplek voor jongeren. Al twee jaar wordt een plek gezocht voor een jongerenontmoetingsplek, maar pogingen tot plaatsing bij bijvoorbeeld Paasbos zijn afgeblazen vanwege verzet van omwonenden. „Geef jongeren de kans", zo gaf Nadya Aboyaakoub nog eens te kennen.

WONINGEN Van Loozen vindt dat er dringend behoefte is aan woningen voor ouderen, woningen die betaalbaar zijn, zonder hogere servicekosten en in de omgeving van voorzieningen. Dit gezien de grote vraag vanuit de bevolking naar woningen van tussen de 200.000 en 250.000 euro. Volgens haar wordt per kern gezocht naar oplossingen. Boudewijn van der Woerd vindt dat druk moet worden gezocht op de Woning Stichting Nijkerk om meer te bouwen. Het geld daarvoor is beschikbaar volgens hem.

Van Ruler wil extra bouwen voor de lokale behoefte. „De gemeente moet daarop gaan sturen en ontwikkelaars niet hun gang laten gaan. Niet voorraad verkopen aan de Randstad." Van der Woerd: „Maar wij kunnen geen hek plaatsen om de gemeente Nijkerk, de woningmarkt is vrij." Van Loozen: „Wij hebben geprobeerd scheef wonen tegen te gaan. Geluid ouderen wordt sterker en daar moeten wij ons op gaan richten."

Meerdere partijen zijn bereid de onderhandelingen over een nieuw college in de openbaarheid te voeren. Van Loozen vindt dit een verrassende wending omdat tot nu toe CDA en ChristenUnie/SGP de onderhandelingen al waren gestart voor zij de voordeur kon dichttrekken na de verkiezingen. De verkennende gesprekken starten donderdag al.