• Archief BDUmedia

Muziekvereniging Concordia krijgt geld voor extra bergruimte

NIJKERKERVEEN De muziekvereniging Concordia krijgt een extra bergruimte in het gedeelte van het dorpshuis dat onderdeel uitmaakt van het Voorzieningencluster Nijkerkerveen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het hiervoor benodigde krediet van 33.000 euro beschikbaar te stellen.

Wijnand Kooijmans

Aan de achterzijde van het gebouw komt tevens een ruimte voor dagopvang van kinderen. Hiernaast biedt het gebouw ruimte aan de C.J. van Rootselaarschool, de Johannes Calvijnschool en de bibliotheek. Op de vrijkomende plekken wordt gedacht, zo zegt wethouder Patricia van Loozen, aan de bouw van levensbestendige appartementen. Vooral gericht op de huisvesting van senioren.

Over de invulling van het Plein bestaat, zo geeft de wethouder aan, nog geen duidelijkheid. Zeker is dat er parkeerruimte blijft. De overige invulling is mede afhankelijk van de invulling met winkels. Het gaat hier vooral om particuliere initiatieven waarvoor het college van burgemeester en wethouders zo veel mogelijk de ruimte wil geven.

KREDIET Het krediet voor de extra bergruimte is om de beoogde verhuizing van de muziekvereniging Concordia naar het nieuwe complex mogelijk te maken. Het huidige onderkomen van de vereniging wordt hierna gesloopt om plaats te maken voor woningen. In het oorspronkelijk plan was lang niet voorzien in de hoeveelheid bergruimte welke Concordia nu ter beschikking heeft.

Er zijn meerder gesprekken gevoerd om tot een werkzame situatie te komen. Het opslaan van instrumenten buiten het voorzieningencluster wordt als onpraktisch gezien. Uiteindelijk is gekozen voor een extra opslagruimte in het gebouw. Hierbij speelt een rol dat Concordia financieel wordt gecompenseerd door de gemeente voor de zelfwerkzaamheid de leden van de vereniging in het huidige gebouw hebben verricht.

BELANG Door de gemeente wordt er bovendien groot belang aan gehecht dat Concordia zonder problemen verhuist naar het voorzieningencluster. De muziekvereniging is een belangrijke partij als het gaat om het rondkrijgen van de exploitatie van het nieuwe dorpshuis. De vrijkomende locatie is tevens van belang voor de verdere gewenste ontwikkelingen in het centrum van Nijkerkerveen.

Op de vrijkomende locatie van de Van Rootselaarschool wordt voorlopig gedacht aan de bouw van zeventien sociale huurwoningen en vier twee-onder-een-kap woningen. Op de locatie van Concordia moeten zeven rij- en hoekwoningen komen. Streven van de gemeente is nog dit jaar de hiervoor benodigde procedure voor wijziging van het bestemmingsplan in gang te zetten.

NIEUWBOUW Hoewel al gepland wordt de gemeenteraad nu officieel gevraagd een krediet van 133.000 euro beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de bibliotheek. Voor de nieuwbouw van het dorpshuis moet de raad het krediet van 226.270 euro nog goedkeuren. De Hervormde Schoolvereniging Nijkerk draagt 150.000 euro bij aan de bouw van het deel van het gebouw dat bestemd is voor de kinderopvang.

Met de betrokken partijen is inmiddels een samenwerkingsoverkomst gesloten.