• Kees van den Heuvel

Mooiland wil woningen verkopen

NIJKERK Woningcorporatie Mooiland wil de veertig woningen die het verhuurt in Hoevelaken vanaf 2021 afstoten. De gemeente Nijkerk behoort niet tot het kerngebied waarin de corporatie opereert. Wethouder Wim van Veelen van de gemeente Nijkerk: "Wij hebben hiervoor begrip. Maar vanuit het oogpunt van volkshuisvesting vinden wij het belangrijk dat Mooiland de woningen verkoopt aan een andere corporatie. Daarom blijven wij graag van de gang van zaken op de hoogte."

Door Wijnand Kooijmans

De woningen van Mooiland zijn vooral bestemd voor huishoudens met een laag inkomen. Door gewijzigde Europese regelgeving moet de corporatie een scheiding aanbrengen tussen de sociale en commerciële belangen. Hiermee moet staatssteun aan commerciële activiteiten worden voorkomen. Van de 40 woningen in Hoevelaken vallen er 36 onder het sociaal belang. Mooiland mag geen nieuwe activiteiten ontplooien binnen de gemeente Nijkerk maar geeft aan dat ook niet meer van plan te zijn.

Nijkerk maakt deel uit van de woningmarktregio Amersfoort/Veluwe/Zeewolde. Alleen corporaties welke binnen dit gebied zijn, mogen nog investeren in nieuwbouw. Dat maakt dat de corporatie Alliantie buiten de boot valt. Deze corporatie heeft veel huurwoningen in Hoevelaken in bezit, die in het verleden zijn aangekocht van het gemeentelijk woningbedrijf in Hoevelaken. Door de gemeente Nijkerk is toestemming gegeven maximaal 43 woningen te verkopen waarvoor een lijst met 123 adressen is vastgelegd. Inmiddels heeft de Alliantie echter twee woningen verkocht aan de Bernhardlaan welke niet op de lijst voorkwamen. Met het Nijkerkse college is nu overeengekomen deze woningen alsnog aan de verkooplijst toe te voegen en twee andere woningen van deze lijst af te halen. In totaal zijn er inmiddels 30 woningen verkocht.

Met de Alliantie is de afspraak gemaakt dat door hen dit jaar geen woningen meer worden verkocht. Hierbij speelt een rol dat in de woonvisie is vastgelegd dat in Hoevelaken een gebrek aan sociale huurwoningen bestaat. De Alliantie heeft aangegeven, indien ontheffing wordt verkregen van de minister, te willen investeren in nieuwbouw in Hoevelaken.

Door de gemeente Nijkerk moet advies worden uitgebracht over de ontheffing welke de Alliantie wil. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de Woningstichting Nijkerk, Uwoon, Omnia en De Goede Woning. Naast Nijkerk behoren tot de woningmarktregio onder meer de gemeente Amersfoort, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Zeewolde en Bunschoten. In totaal telt de regio vijftien gemeenten. De Goede Woning uit Nijkerkerveen voert inmiddels ook fusiebesprekingen.