• Google Streetview

Mogelijk vervuild zand toegepast op Ludenhof in Hoevelaken

HOEVELAKEN Er is mogelijk vervuild zand gebruikt door de ontwikkelaar van de Ludenhof in Hoevelaken bij de eerste fase van het project in 2015. Dat meldt de gemeente Nijkerk. ,,Het gaat hier om het gedeelte parallel aan de Koninginneweg. Volgens informatie van de aannemer is dit zand alleen gebruikt voor de ondergrond van de straat zelf."

Volgens de gemeente is er geen reden om aan te nemen dat dit een gevaar vormt of heeft gevormd voor de volksgezondheid. ,,De concentraties van de onderzochte stoffen liggen ruim beneden de waarden waarbij ze gezondheidsrisico's kunnen veroorzaken", schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners van de Ludenhof. 

ONDERZOEK De gemeente geeft de ontwikkelaar, die verantwoordelijk is voor het project, opdracht het gebruikte zand professioneel en onafhankelijk te laten onderzoeken. Dit onderzoek zal naar verwachting in januari plaatsvinden. ,,Of er na het onderzoek extra maatregelen nodig zijn en zo ja, welke maatregelen dat zijn, hangt af van de uitslag."