• GHB.

    Lex van Lieshout/ANP

Mogelijk toch Pitstop jongeren: StopDrugs nu aan zet

NIJKERK Nijkerk krijgt mogelijk toch een Pitstop waar jongeren tussen de 12 en 24 jaar terecht kunnen als zij drugsproblemen hebben. Maar het initiatief daartoe moet worden genomen door de kerngroep StopDrugs, zo gaf wethouder Marly Klein te kennen. Door alle fracties in de Nijkerkse gemeenteraad wordt ingestemd met de aanpak van het drugsgebruik waarbij preventie als voornaamste wapen wordt gezien.

Wijnand Kooijmans

Wilma Bothmer van de Bunt van de Moedige Moeders gaf aan de komst van een Pitstop te missen in de plannen. Zij heeft een dubbel gevoel bij het geheel omdat ze vindt dat de gemeente nog steeds niet doordrongen is welke vormen het gebruik van drugs heeft aangenomen. Zij blijft bij de wetenschappelijke uitkomst van het onderzoek van het rioolwater. Op grond daarvan wordt ervan uitgegaan dat zeventig procent van de jongeren drugs gebruikt, waaronder ook harddrugs. Ook weet ze dat drugs al zijn aangeboden aan kinderen van negen jaar oud.

De drugs die worden gebruikt zijn zeer uiteenlopend. In totaal worden er, naar de mening van Bothmer van de Bunt elf soorten gebruikt. Hieronder Poppers. Dit valt niet onder drugswet, maar geeft wel een korte roes en is daarom populair onder jongeren. Ze vindt dat het werkelijk gebruik van zowel drugs als alcohol boven water moeten komen. Zo ontbreken cijfers van jongeren die tegen een coma aan zitten als het om alcohol gebruik gaat.

Ook meerdere partijen willen weten hoe het resultaat van de aanpak wordt gemeten. Vooral ook omdat Nijkerk de komende vier jaar jaarlijks zestigduizend euro investeert in het voorkomen en de aanpak van het drugsgebruik. Volgens de GGD zijn de problemen rond het gebruik van alcohol groter dan van het drugsgebruik. Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt het belangrijk dat de aanpak voortkomt uit de samenleving. Hij spreekt van een sluitende aanpak waarbij elementen nog wel dienen te worden uitgewerkt. Bart Verbeek (Pro21) vindt de bewustwording belangrijk. Vroegtijdige signalering van drugsgebruik is voor hem één van de pijlers van het plan van aanpak. Jongeren met problemen moeten ook direct hulp kunnen krijgen en in zijn ogen niet met wachtlijsten worden geconfronteerd. Meerdere partijen vinden ook dat het beleid moet worden afgestemd met buurgemeente Amersfoort. Jongeren die de gemeentegrens passeren worden al op korte afstand geconfronteerd met de aanwezigheid van een coffeeshop, waar deze in de gemeente Nijkerk taboe zijn.