• Wijnand Kooijmans

Mogelijk tijdelijk wereldrestaurant in De Laak

NIJKERKERVEEN Er bestaan plannen voor de tijdelijke vestiging van een wereldrestaurant in voormalig partycentrum De Laak in Nijkerkerveen. Eigenaar van het pand is de Van den Tweel Groep uit Nijkerk. Algemeen directeur Gerard van den Tweel zegt dat de plannen nog niet definitief rond zijn. Hij verwacht in januari meer openheid van zaken te kunnen geven.

Wijnand Kooijmans

De gemeente is al wel geïnformeerd over de mogelijke komst van het tijdelijke restaurant. De komst is op grond van het bestemmingsplan ook mogelijk. Wel moet een melding worden ingediend op grond van de milieuwetgeving. Tot nu toe is deze niet binnengekomen bij de gemeente. Het bestemmingsplan staat een interne verbouwing toe, maar mocht het gebouw worden uitgebreid, dan is hiervoor wel een vergunning nodig.

WONINGBOUW Er heeft inmiddels al wel overleg plaatsgevonden met omwonenden. Daarbij zijn tot nu toe geen directe bezwaren naar voren gekomen. Door de gemeente en de eigenaar van het pand wordt verder het onderzoek voortgezet naar mogelijke woningbouw op het terrein in de toekomst. Eerder dit jaar sprak wethouder Wim van Veelen de hoop uit dat een besluit hierover nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 kan worden genomen.

PROBLEMEN Buren hebben in het verleden meerdere keren geklaagd over geluidsoverlast door het toenmalige partycentrum. Dat vergde dusdanige aanpassingen aan het pand dat de toenmalige huurder hierin geen brood zag. Ook waren er problemen rond de wijziging van de bestemming discotheek naar evenementencentrum.

Ook waren er twee zaken die voor de gemeente reden waren handhavend op te treden. Dat betrof de uitbreiding van de keuken en de uitbreiding van het parkeerterrein op agrarische grond. Uitspraken hierover zijn nog niet bekend.