• Harry Koelewijn

Mogelijk meer woningbouw in Nijkerk

NIJKERK De gemeente gaat binnenkort met de provincie Gelderland in gesprek om te zien of het aantal van tweehonderd woningen moet worden verhoogd. Reden hiervoor is de grote vraag naar woningen. Hierover vindt ook afstemming plaats binnen de regio Food Valley. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Beeldvorming.

Wijnand Kooijmans

In de huidige woonvisie wordt uitgegaan van de bouw van drieduizend woningen in de periode van 2015 tot 2030. Hiervan moet minimaal 35 procent in de sociale sector worden gerealiseerd. Uit de cijfers blijkt dat in de laatste vier jaar 25 procent in de sociale huur is gebouwd en 11 procent in de sociale koopsector. Daarmee zijn de gemaakte afspraken nagekomen, al kan het percentage van 35 procent wel verschillen per bouwproject.

RAPPORT Wethouder Harke Dijksterhuis zegt dat het rapport Wonen in balans, opgemaakt op verzoek van de grote steden die meer willen bouwen, niet van invloed is op de Nijkerkse situatie. De provincie erkent dat het aantal van tweehonderd woningen per jaar aan de lage kant is. Men heeft daarom ook de bereidheid uitgesproken om te kijken naar dit getal.

IN DE KNEL In de afgelopen vier jaar zijn er in totaal 1.060 woningen gebouwd. Het betekent wel dat, indien met de huidige snelheid wordt doorgebouwd, Nijkerk in de knel komt met het totaal aantal afgesproken woningen. Dat maakt ook het gesprek met de provincie over verhoging van het totaal aantal woningen noodzakelijk.

PLANNEN Bij het vaststellen van de woningbouwcijfers wordt niet gekeken naar de woningbehoefte binnen de regio Amersfoort, maar uitsluitend naar de regio Food Valley. Amersfoort is alleen in beeld als het gaat om de woonruimteverdeling. Volgens Dijksterhuis is er binnen de totale regio Food Valley meer gebouwd dan afgesproken. Maar volgens hem schrikt de provincie daar niet van. De gemeente Nijkerk is gevraagd om te kijken naar plannen die klaar kunnen worden gezet om te bouwen.

PLAN DOORNSTEEG Binnen de gemeente Nijkerk zijn nog de nodige locaties waar kan worden gebouwd. Het gaat soms ook om locaties waarover nog geen besluit is genomen, maar waar wel mogelijkheden worden gezien voor woningbouw. De meeste woningbouw in Nijkerk zelf vindt plaats binnen het plan Doornsteeg. Het gaat om 850 woningen. Daarnaast zijn er in dit gebied plannen voor 50 woningen op de locatie Smink, 10 op de locatie Looijen en 60 op de locatie Nautilus/Kenteq.

HAVENKOM In de Havenkom kunnen volgens de huidige plannen 260 woningen worden gebouwd, in het Spaanse Leger 250 en aan het Kerkplein 60. Op de locatie Bronswerk gaat het om 35 woningen, het kruisgebouw in Paasbos maakt plaats voor 25 woningen. In Hoevelaken worden 165 woningen binnen het Woonpark Hoevelaken gerealiseerd. Op de locatie Euretco is plaats voor 160 woningen en in Middelaar-Oost voor 450 woningen.

WOONVISIE Er wordt inmiddels gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Daarbij wordt door de gemeente ook gekeken naar een nieuwe locatie voor Tiny Houses en de groeiende vraag naar woningbehoefte bij arbeidsmigranten. Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt het van belang dat ook de plaatselijke makelaars bij de woonvisie worden betrokken, gezien hun kennis van de lokale woningmarkt.