• Theo Beumer

Minister Schouten: 'Foodvalley wordt proeftuin'

NIJKERK De regio Foodvalley, het samenwerkingsverband van acht gemeenten, wordt landelijk én internationaal een toonaangevend gebied, als proeftuin voor kennis over landbouw, voedselproductie en gezondheid.

Wouter van Dijk

Dat zei landbouwminister Carola Schouten maandagmiddag na afloop van een werkbezoek aan een biologische pluimveehouderij aan de Vitterweg, in het buitengebied tussen Barneveld en Lunteren. ,,In dit gebied zit de 'know-how', dat is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen voor het hele land, maar ook ver daarbuiten. Komen hier innovatieve projecten op het gebied van circulaire landbouw en fijnstofreductie goed van de grond, dan is dat een leerschool voor ver buiten de Foodvalley. Twee weken geleden was ik nog in Ghana, waar een groot deel van de pluimveesector drijft op import. Daar zeiden ze al tegen mij: 'What we need, is a Barnevelder'. Dat zegt wel iets over de internationale reputatie van de kennis uit deze regio.''

Schouten bracht haar werkbezoek in het kader van de zogeheten regiodeal. Het Rijk trekt een bedrag van 20 miljoen euro uit om in deze regio de transitie naar duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier aan te jagen. Met daarnaast financiële bijdragen van de provincies Gelderland en Utrecht, de universiteiten in Wageningen en Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW Midden en Regio Foodvalley, kan het beschikbare budget oplopen tot ruim 50 miljoen euro. ,,Dat is goed voor de ondersteuning van tachtig tot honderd nieuwe projecten op dit gebied'', stelt de Edese burgemeester René Verhulst, voorzitter van regio Foodvalley, waar de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Wageningen, Veenendaal en Rhenen onder vallen. De zogeheten transitie loopt volgens hem op hoofdpunten op basis van drie sporen: circulariteit en duurzaamheid; voeding en gezondheid en als derde spoor maatschappelijke verandering. Momenteel wordt de deal concreet uitgewerkt, zodat eind juni de handtekening eronder gezet kan worden.

De regiodeal is een initiatief vanuit het Rijk, dat er in totaal 200 miljoen euro voor op de plank heeft liggen. Vorig jaar werden Nederlandse regio's opgeroepen mee te denken over samenwerking aan vraagstukken van nationaal belang. In totaal twaalf regioplannen in Nederland, waaronder dat van FoodValley, komen nu in aanmerking voor verdere uitwerking.