• Het langsparkeren blijft voorlopig gehandhaafd

    Wijnand Kooijmans

Minder verkeer op Callenbachstraat en Torenstraat

NIJKERK Het ontwerp voor de herinrichting van de Callenbachstraat en Torenstraat is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk. Doel van het plan is, vanuit de visie op de binnenstad van Nijkerk, de binnenring qua uitstraling onderdeel uit te laten maken van het centrumgebied. Daarom wordt de inrichting aangepast om het verkeer terug te dringen.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie is in de plannen uitgegaan van het weghalen van de langs parkeervlakken (op de rijbaan of in een parkeerstrook ernaast, met het voertuig evenwijdig aan de weg) aan de Callenbachstraat/Torenstraat. In de raadsvergadering van 14 december vorig jaar is echter de afspraak gemaakt dat deze plekken nog niet worden weggehaald. Ze worden pas verwijderd als er voldoende alternatieve parkeerplekken zijn.

Ook is afgesproken dat de gemeente bij elke ontwikkeling een afweging maakt op opheffen van het parkeren op maaiveld is gewenst. Dit maakt dat de discussie rond deze parkeerplaatsen pas wordt gevoerd bij de herontwikkeling van het gebied Kerkplein. De voorbereidingen hiervoor staan gepland in 2021.

VENESTRAAT Op dit moment blijven ook de plekken voor het parkeren aan de Venestraat gehandhaafd. Tijdens een bijeenkomst over de herinrichting van de Callenbachstraat/Torenstraat is door de eigenaren van de winkel 'Via Ons' aangegeven dat het kunnen parkeren in de Venestraat voor hen van levensbelang is.

Zonder aanvoer van goederen is, volgens hen, de winkel niet levensvatbaar. Klanten zijn voor het aanleveren van goederen gemiddeld niet meer dan 30 minuten bezig. Dat maakt dat zij ervoor pleiten dat in ieder geval kort parkeren mogelijk moet blijven in de Venestraat.

In de boordeling geeft het Platform Binnenstad aan dat het parkeren in de Venestraat geen onderdeel uitmaakt van de herinrichting van de Callenbachstraat/Torenstraat. Duidelijk is dat het afschaffen van parkeerplaatsen in de Venestraat op bezwaren stuit van de tandartsenpraktijk met rond de 2.500 patiënten. Zij vinden dat het opheffen van de plaatsen enorme schade toebrengt aan hun praktijk. Patiënten zijn niet bereid verder weg te parkeren. Voor hen geldt: parkeren, controleren en weer weg rijden.

VRACHTVERKEER Ook is gepleit voor het geheel weren van vrachtverkeer uit de Callenbachstraat/Torenstraat. Alleen bestemmingsverkeer zou dan moeten worden toegestaan om winkels te bevoorraden. Aangegeven wordt dat in het verkeersplan voor de binnenstad de binnenringweg is afgewaardeerd tot een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Hierdoor wordt het voor doorgaand vrachtverkeer minder aantrekkelijk deze route te nemen. Uiteindelijk wil men alle doorgaand verkeer weren, zo is de doelstelling welke is opgenomen in de binnenstadsvisie.